Flerspråklige elever

De videregående skolene i Agder fylkeskommune kjennetegnes av mangfold. Over 70 ulike morsmål er representert blant elevene. 

Du finner mer informasjon om tilbudet for flerspråklige elever på VilBli.no.

Flyktningesituasjonen i Agder

Agder fylkeskommunes tilbud og muligheter for flyktninger