Melding om elever 1. oktober

Innen 1. oktober må kommunen melde fra om mulige søkere til inntak til et særskilt utdanningsprogram til den fylkeskommunale PP-tjenesten,  og kommunen må melde om elever med sterkt nedsatt funksjonsevne som fullfører grunnskolen neste vår. Det skal skje i samråd med søkerne. Det betyr at kommunen må hente inn samtykke fra elevene og/eller foreldrene dette er aktuelt for.

Kommunene melder inn elever via digitalt skjema som er tilgjengelig frem til fristen. Vi gjør oppmerksom på at rådgiver må logge seg på via ID-porten for å få tilgang til skjemaet.

Kartlegging av elevers behov for medisinsk og/eller pleiefaglig oppfølging i skoletiden er integrert i skjemaet.

Gå til skjema

Oversendelse av dokumentasjon

Dokumentasjonen som underbygger tilmeldingen oversendes via SvarUt til Agder fylkeskommune. Dere oppretter et dokument i eget sak- og arkivsystem med tittel: "Vedlegg til melding om *§ 6-15 eller § 6-17 elev (velg en) - *avgiverskole". Relevante dokumenter knyttes til som filreferanse.

Hvis dere er i tvil om hvordan dette gjøres, ta kontakt med eget arkiv/dokumentsenter.