Elever som avbryter eller er i ferd med å avbryte videregående opplæring

Dersom en elev velger å avbryte opplæringen, skal skolene følge felles retningslinjer for Agder.

Avbruddsskjema med samtykkeerklæring for elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune, krever pålogging med ID-porten (åpnes i nytt vindu):

Avbruddsskjema

Rådgiver hjelper eleven med å fylle ut digitalt avbruddsskjema.

Det er OT som har det videre oppfølgingsansvaret for ungdommer som har rett til videregående opplæring til og med det skoleåret de fyller 21 år.

 

Til toppen