Elever som avbryter eller er i ferd med å avbryte videregående opplæring

Dersom en elev velger å avbryte opplæringen, skal skolene følge felles retningslinjer for Agder.

Avbruddsskjema med samtykkeerklæring for elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune, krever pålogging med ID-porten (åpnes i nytt vindu):

Avbruddsskjema

Rådgiver hjelper eleven med å fylle ut digitalt avbruddsskjema.

Det er OT som har det videre oppfølgingsansvaret for ungdommer som har rett til videregående opplæring til og med det skoleåret de fyller 21 år.