Elever som avbryter eller er i ferd med å avbryte videregående opplæring

Dersom en elev velger å avbryte opplæringen, skal skolene følge felles retningslinjer for Agder.

Avbruddsskjema med samtykkeerklæring for elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune, krever pålogging med IDporten (åpnes i nytt vindu):

Avbruddsskjema

Rådgiver hjelper eleven med å fylle ut digitalt avbruddsskjema. Det er videre utarbeidet standardtekster i word/P360:


•    Avklaring av elevforhold og varsel om utskriving av videregående skole
•    Melding om avbrudd i opplæringen - utskriving av videregående skole                                                  
Det er OT som har det videre oppfølgingsansvaret for ungdommer som har rett til videregående opplæring til og med det skoleåret de fyller 21 år.

 

Avbrudd - styrende dokumenter

Til toppen