Lokal inntaks- og formidlingsforskrift

Denne forskriften gjelder inntak til offentlige videregående skoler og formidling av lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Agder etter opplæringlovens § 3-1. Inntak og formidling av voksne inngår ikke i virkeområdet for denne forskrift.

Formålet med den lokale forskriften er å fastsette rettigheter og plikter for søkere til videregående opplæring i Agder fylkeskommune. Forskriften fastsetter hvordan fylkeskommunen skal gjennomføre inntak og formidling.

Forskift om lokalt inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass