Skolerute for Agder fylkeskommune

Oversikt over skolestart, feriar og fridagar for dei vidaregåande skolane i Agder fylkeskommune.

Skoleruta kan variere noe frå skole til skole. Sjekk heimesida til din skole for å sjå eventuelle variasjonar. Det er totalt 190 skoledagar per år.

Oversikt over våre skoler - Agderfk.no

​I tillegg til dei felles ferie- og fridagane, kan elevar vere borte frå skolen inntil 10 dagar utan at fråværet førast på vitnemålet, dersom fråværet er dokumentert og fell inn under ein av kategoriane for godkjend fråvær. 

Informasjon frå Utdanningsdirektoratet om fråvær i videregåande skule

Skolerute 2022-2023

Skolerute 2022-2023
Skoleåret 2022-2023 Merknad
August Skolestart torsdag 18.august
September
Oktober Haustferie uke 40: 3.oktober - 7.oktober Fri fredag 21.oktober (Sørlandske lærarstemne)
November
Desember Siste skoledag før jul: tirsdag 20.desember
Januar Skolestart: tirsdag 3.januar
Februar Vinterferie uke 8: 20.februar - 24.februar
Mars
April Påskeferie frå 3. april til og med 10. april
Mai Fri mandag 1. mai, onsdag 17. mai, torsdag 18. mai (Kristi himmelfartsdag), fredag 19. mai (inneklemt dag) og mandag 29. mai (andre pinsedag)
Juni Siste skoledag: torsdag 22.juni

Skolerute 2023-2024

Skolerute 2023-2024
Skoleåret 2023-2024 Merknad
August Skolestart torsdag 17. august
September
Oktober Haustferie uke 40: 2.oktober - 6.oktober. Fri fredag 20.oktober (Sørlandske lærarstemne)
November
Desember Siste skoledag før jul: torsdag 21.desember
Januar Skolestart onsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8: 19.februar - 23.februar
Mars Påskeferie fra og med 25. mars
April Påskeferie til og med 2. april
Mai Fri onsdag 1.mai, torsdag 9.mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 10.mai (inneklemt dag), fredag 17.mai og mandag 20.mai (andre pinsedag)
Juni Siste skoledag torsdag 20.juni