Skolerute for Agder fylkeskommune

Oversikt over skolestart, ferier og fridager for de videregående skolene i Agder fylkeskommune.

Skoleruta kan variere noe fra skole til skole. Sjekk din skoles hjemmeside for å se eventuelle variasjoner. Det er totalt 190 skoledager per år.

Skolerute 2021-2022
Skoleåret 2021-2022 Merknad
August Skolestart 19. august
September
Oktober Høstferie uke 40: 04.10.-08.10. Fri 22.10. (Sørlandske lærerstevne)
November
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 21. desember
Januar Skolestart tirsdag 4. januar
Februar Vinterferie uke 8: 21.02.-25.02.
Mars
April Påskeferie fra og med 11. til og med 18. april
Mai Fri tirsdag 17. mai. Fri 26. mai (Kr.Himmelfartsdag) og 27. mai (inneklemt dag)
Juni Fri 6. juni (2. pinsedag). Siste skoledag onsdag 22. juni.

I tillegg til de felles ferie- og fridagene, kan elever være borte fra skolen inntil 10 dager uten at fraværet føres på vitnemålet. Dette gjelder kun fravær av de årsakene du kan lese om her.

Skolerute 2022-2023

Skolerute 2022-2023
Skoleåret 2022-2023 Merknad
August Skolestart torsdag 18.august
September
Oktober Høstferie uke 40: 3.oktober - 7.oktober Fri fredag 21.oktober (Sørlandske lærerstevne)
November
Desember Siste skoledag før jul: tirsdag 20.desember
Januar Skolestart: tirsdag 3.januar
Februar Vinterferie uke 8: 20.februar - 24.februar
Mars
April Påskeferie: fra 3.april til og med 10.april
Mai Fri mandag 1.mai, onsdag 17.mai, torsdag 18.mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 19.mai (inneklemt dag) og mandag 29.mai (Andre pinsedag)
Juni Siste skoledag: torsdag 22.juni

Til toppen