Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Agder fylkeskommune

Skoleeier utarbeider årlig en rapport om tilstanden i videregående opplæring. Tidligere het det tilstandsrapport, nå heter det kvalitetsmelding.

Kvalitetsmeldingen skal omhandle gjennomføring, læringsutbytte og læringsmiljø. Den kan også inneholde andre temaer som er hensiktsmessig ut fra lokale behov.

"Mind the gap" - Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Agder 2023

Hvem bestemmer innholdet kvalitetsmeldingen?

Det er administrasjonen på utdanningsavdelingen som skriver kvalitetsmeldingen.  Det er politikerne som skal godkjenne kvalitetsmeldingen, men de kan også komme med forslag til endringer.

Kvalitetsmeldingen behandles i flere utvalg, og godkjennes til slutt i fylkestinget.

Offentlighet og innsyn

Kvalitetsmeldingen og andre dokumenter knyttet til den politiske saken er offentlig tilgjengelig. Du finner dokumentene ved å søke i det som heter eInnsyn. Her finner du dokumenter i de politiske sakene, men du kan også be om innsyn i andre dokumenter som er interessante.