Ta utdanning i utlandet

Regionplan Agder 2030 setter klare mål for at undervisningen på alle nivå i Agder skal ha en sterk internasjonal orientering.

Fylkespolitikerne i Agder fylkeskommune mener det er viktig at våre unge i skole og fagopplæring skal få internasjonale perspektiver og erfaringer som de kan dra nytte av både personlig og i sin videre utdanning og arbeidsliv.

Også våre ansatte i skoler, opplæringskontor og lærebedrifter kan dra nytte av å få påfyll av ny kompetanse og erfaring via internasjonalt samarbeid.

Internasjonalisering hjemme er også viktig. Alle kan ikke reise ut, men alle kan få inspirasjon og ny kunnskap på skolen.

Skolene oppfordres til å bruke den brede kompetansen fra mange språk og land som finnes blant våre ansatte og elever på skolene – og til å dele erfaringer med andre skoler.

Internasjonal utdanning

Andre aktuelle støtteordninger

Nordplus Junior

Bestilling av europeisk helsetrygdkort

Internasjonalisering hjemme

Det er ikke nødvendig å reise ut for å lære om verden! Agder er en internasjonal landsdel med dette bånd til Europa og resten av verden. På skolene våre har vi både ansatte og elever med språk, kunnskap, kultur og erfaringer fra andre land.

Mange av skolene våre er gode på å dra nytte av den brede internasjonale kompetansen som finnes på skolen slik at hele skolen kan lære og få nye perspektiver.

Skolene kan søke fylkesadministrasjonen om å få tilskudd til felles arrangement med internasjonalt fokus.