Tilstandsrapport for videregående opplæring i Agder fylkeskommune

Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers forsvarlige system for vurdering av om kravene i opplæringsloven er oppfylt. Rapporten er hjemlet i opplæringsloven § 13-3e, og skal inneholde vurderinger knyttet til gjennomføring, læringsutbytte og læringsmiljø.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport 2021 utarbeides høsten 2022.

Til toppen