Angst for tannbehandling?

TOO-teamet tilbyr psykologisk behandling til dem som ikke mestrer vanlig tannbehandling og som har behov for tilrettelagt tannhelsetilbud grunnet tortur, overgrep eller odontofobi.

Den offentlige tannhelsetjensten har etablert team som har som hovedoppgave å tilrettelegge tannbehandling og behandle pasienter med tannhelserelaterte angstlidelser.

Teamene består av spesialopplært tannlege, tannhelsesekretær og psykolog.

De vurderer din situasjon sammen med deg og gir angstbehandling til deg som ikke mestrer vanlig tannbehandling, og som har behov for tilrettelagt tannhelsetilbud grunnet tortur, overgrep og/eller odontofobi.

Odontofobi-diagnostiske kriterier

Følgende kriterier må oppfylles for at lidelsen skal beskrives som odontofobi i henhold til DSM-IV:

  • Frykten må være overdreven i relasjon til situasjonen.
  • Personen må selv være klar over dette.
  • Når personen står overfor den fobiske situasjonen, eller forventer å stå overfor denne, utløses en fryktrespons.
  • Den fobiske situasjonen unngås, eller utholdes kun med intens angst eller ubehag.
  • Videre må lidelsen ha signifikant innvirkning på personens daglige fungering.
  • Ytterligere to kriterier  adresserer alderen for personen, samt differensialdiagnoser.

Hovedmålet med denne behandlingen

Er å trene deg opp til å mestre de deler av tannbehandlingen som du er redd for, slik at du i etterkant kan gå til tannlegen.

Hva kan du forvente deg?

Hos TOO teamet vil du først få en vurderingssamtale hos en psykologspesialist. I denne samtalen vurderes det om du hører inn under ordningen, og i tilfelle hvilket angstbehandlingstilbud som passer for deg. I neste time kommer du til angstbehandling hos spesialopplært tannlege og tannhelsesekretær. Behandlingsmetoden som anvendes er hovedsakelig kognitiv atferdsterapi og utføres i samarbeid med psykolog. Denne metoden går ut på at du gradvis øver på det du er redd for inntil du ikke lenger er redd for det. Man starter med noe ufarlig, som å sitte i tannlegestolen. Når du mestrer det, går man videre til neste trinn. Du som pasient har hele tiden kontroll over situasjonen.

Når du mestrer angsten kan du fortsette hos vanlig tannlege. Noen pasienter vil trenge lengre behandling. Disse kan få tilbud om overføring til et såkalt TOO rehabiliteringsteam. Dette er tannleger som samarbeider tett med TOO teamet, og som har spesiell opplæring i behandling av redde pasienter. Her vil du fortsette å øve på det som er vanskelig med tannbehandling, samtidig som tennene blir behandlet. Tannbehandling du får her er gratis etter den norske standarden God Klinisk Praksis (det står hva dette innebærer i IS-1589, som du enkelt kan finne på internett). Målet er at du ikke skal ha smerter, ha god tyggefunksjon og tilfredsstillende estetikk. Det vil variere fra pasient til pasient hva dette vil innebære. Tannlegen i rehabiliteringsteamet vil sammen med deg vurdere hva som er et tilfredsstillende og oppnåelig mål for tannbehandlingen.

Når du klarer å gå til tannlege og tannhelsen er tilfredsstillende vil du bli skrevet ut av TOO ordningen. Dersom du ikke selv har en tannlege du ønsker å gå til vil TOO teamet hjelper deg også til å finne en tannlege/tannpleier for videre oppfølging.

Hvem kan få behandling i TOO teamet?

TOO teamet tilbyr angstbehandling til voksne mennesker over 20 år, som har vært utsatt for seksuelle overgrep; tortur; vold eller har odontofobi (alvorlig tannbehandlingsangst) av andre grunner. Flyktninger må ha varig opphold i Norge for å få TOO behandling.

Dersom tannbehandlingsangsten skyldes andre psykiske lidelser som psykoser, generalisert angst eller lignende hører man ikke inn under TOO ordningen. Dette gjelder også rusavhengige som har rettigheter i offentlig tannhelsetjeneste. Det er ventetid på TOO behandlingen så om man ikke møter opp  vil plassen bli gitt til en annen.

Henvisning

Voksne over 20 år kan henvende seg på eget initiativ eller være henvist fra tannlege/tannpleier, lege, psykolog. 

Hva koster besøk hos teamet?

Behandlingen for den tannbehandlingsrelaterte angsten er kostnadsfri. Tannbehandlingen som utføres i TOO teamet og i TOO Rehabiliteringsteam er også gratis

Hvordan kontakte TOO teamet?

Send en e-post med kort informasjon om at du ønsker å bli vurdert til behandling i TOO teamet. Oppgi navn, bosted og telefonnummer. Ikke oppgi sensitive opplysninger.

Send e-post til TOO teamet