Pasienter med rett til gratis tannhelsetjenester

Lovpålagte oppgaver/grupper:

Lov om tannhelsetjenesten  definerer hvem som har rett til gratis tannhelsetilbud i Den offentlige tannhelsetjenesten.

Les mer under:

Kommuner finner bekreftelsesbrev for utfylling nederst

Til toppen