Pasienter med rett til gratis tannhelsetjenester

En rekke grupper i befolkningen har rett til gratis tannhelsetilbud i den offentlige tannhelsetjenesten.