Klage på tannbehandling

Vi ønsker at du skal være fornøyd med våre tjenester. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre tjenestene våre, men misforståelser og feil kan forekomme. 

Det kan dreie seg om service, informasjon, tannbehandling eller annet. 

Fremgangsmåte for klage

Dersom du ønsker å klage digitalt, må du sende det på en sikker måte. 

Finn informasjon om hvordan det gjøres her .

Merk henvendelsen med navn på klinikken det gjelder. 

1. Ta kontakt direkte med den som har behandlet deg. Hvis dere sammen finner en løsning du er tilfreds med, avsluttes saken

2. Om dialog med behandler ikke er tilfredsstillende kan du ta kontakt med klinikkleder.

3. Hvis du ikke er fornøyd med klinikklederens behandling av saken, eller klagen gjelder klinikkledere, kan du klage videre til leder for Tannhelsetjenesten.

4. Klage til leder for Tannhelsetjenesten må være skriftlig. Henvendelsen vil bli arkivert i fylkeskommunens elektroniske saksbehandlingssystem. Dersom du heller ikke er tilfreds med behandling av klagen hos leder for Tannhelsetjenensten, kan du klage videre til fylkeslegen/Statsforvalteren i Agder

5. Klage til Statsforvalteren skal være skriftlig. Klagen skal være undertegnet av deg eller en som representerer deg. Klagen skal inneholde det forhold du klager på, og opplysninger du mener har betydning for behandling av klagen.

6. Du kan også få hjelp hos Pasient- og brukerombudet i Agder.

Klage på behandling hos privatpraktiserende tannleger blir ikke behandlet av den offentlige tannhelsetjenesten.

En slik klage bør i første omgang rettes til tannpleier/tannlegen der behandlingen har blitt utført.

Du har også klagemulighet til den lokale tannlegeforeningens klagenemnd, Norsk pasientskadeerstatning eller til fylkeslegen/Statsforvalteren. Du finner mer informasjon på www.tannlegeforeningen.no .