Tannhelsetilbud til deg som er 25 eller 26 år

Fra 27. mars 2023 gis ikke lenger rabatt på tannhelsetjenester for deg som er 25 eller 26 år.

Stortingets vedtak om at personer mellom 24 og 26 år  1. januar 2023 skulle få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster er endret. Fra 27. mars 2023 gis det ikke lenger rabatterte tannhelsetjenester til de som fyller 25 eller 26 år i behandlingsåret. I stedet gis de som fyller 21-24 år i behandlingsåret 75 % rabatt.