Tannhelsetilbud til deg som er 25 eller 26 år

Fra 27. mars 2023 gis ikke lenger 50 % rabatt på tannhelsetjenester for deg som er 25 eller 26 år.

Stortingets vedtak om at personer mellom 24 og 26 år  1. januar 2023 skulle få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster er endret. Fra 27. mars gis det ikke lenger rabatterte tannhelsetjenester til de som fyller 25 eller 26 år i behandlingsåret. I stedet gis de som fyller 21-24 år i behandlingsåret 75 % rabatt.