Tips ved tannskader

Dersom uhellet er ute kan din tannlege ofte hjelpe deg.

Kjevebrudd

Ved mistanke om kjevebrudd MÅ den som er skadet oppsøke legevakt eller tannlege

Tenner som er slått løse eller slått inn

Tannlege kontaktes snarest. Tannen bør bringes på plass innen seks timer, senere er det ytterst vanskelig å få gjort det.

Mindre skader kan vente til tannlegebesøk neste dag (tannen er for eksempel litt øm).

Melketenner bringes ikke tilbake på plass.

Avslåtte tenner

Biter av kronen eller hele kronen er slått av. Hvis tannpulpa er blottlagt, viser det seg som et blødende punkt på tørr bruddflate. Tildekking må i slike tilfeller skje snarest.

Om det kun "iser" når pasienten trekker inn luft kan skaden vente til neste dag.

Utslåtte tenner

Tennene er hele og med rot, men slått helt ut av munnen. Den skadede bringes hurtigst mulig til tannlege. 90 prosent av utslåtte tenner reddes hvis de settes på plass i tannrekken innen 30 minutter.

Oppbevaring av tannen under transport: Større barn kan oppbevare tannen i munnen på vei til vakten. Legges ellers i væske på et glass, helst i melk eller i vann.

Melketenner settes aldri tilbake på plass i munnen.