Høyere yrkesfaglig utdanning

Alle som gir fagskoletilbud i Agder, kan søke fylkeskommunen om driftstilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. 

Det må sendes en søknad for hvert studietilbud. 

Søknadsfrist 15. desember

Søkere må logge inn via ID-porten.

Gå til søknadsskjema 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), har ansvar for tildeling til fylkeskommunene. Midlene fylkeskommunen får fra HK-dir fordeles videre til private og fylkeskommunale fagskoler i eget fylke, i tråd med retningslinjene for tilskudd til drift av fagskoler fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Fylkeskommunen har ansvar for at tilbudet om høyere yrkesfaglig utdanning er i samsvar med lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov, jf. fagskoleloven § 3. Fylkeskommunen må sørge for at tilskuddet fordeles til et mangfold av private og offentlige tilbydere.

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen:

 • Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning. 
  Utdanningene skal være av høy kvalitet. Gjennomføringsgrad er en sentral indikator på kvalitet.
 • Relevant høyere yrkesfaglig utdanning som svarer på kompetansebehovene i arbeidslivet.
  Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket.
 • God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning i hele landet.
  Høyere yrkesfaglig utdanning skal være attraktiv og tilgjengelig for folk i ulike livssituasjoner og bosted. Dette krever fleksible utdanningstilbud som varierer mellom sted- nett- og samlingsbasert, heltid og deltid, samt omfang.
 • Effektiv og solid fagskolesektor.
  Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. En effektiv og solid handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

 

Kontakt

Ole Kristian Eivindson

Rådgiver strategi og skoleutvikling - Agder fylkeskommune

E-post ole.kristian.eivindson@agderfk.no

Telefon 45 22 12 23