Damanlegg i bymarka Kristiansand

For tiden pågår planlegging av rehabiliterings- og sikringstiltak for 6 dammer i samarbeid med kommunen, som grunnlag for politisk behandling og endelig godkjenning av NVE- Norges vassdrags- og energidirektorat.

Agder fylkeskommune er grunneier av et friluftsområde som opprinnelig tilhørte sykehuset og dermed eier av fire dammer, mens Kristiansand kommune er eier av de to øverste dammene i Revtjønnvassdraget.

Videre fremdrift er ikke opp til fylkeskommunen alene, men avhengig av pågående prosess med Kristiansand kommune, ekstern vassdragsrådgiver og nye pålegg om utredninger fra NVE.

Fremdrift på planlegging og avklaringer ble forsinket i forhold til opprinnelig ambisjonsnivå, både i forhold til avklaringer om ansvaret med kommunen og nye krav fra NVE. I den prosessen vedtok også NVE en klassifisering av dammene som antagelig ble for streng slik de selv har uttalt, og derfor vurderes på nytt når ny utredning og flomberegning foreligger. 

Vannspeil i et vann. Foto. - Klikk for stort bildeRevtjønn 3 - Vannspeil mot Revtjønn 4. Agder fylkeskommune, Nils Langerød

Områdebeskrivelse

Området omtales gjerne som bymarka (Kristiansand) som en forlengelse av Baneheia, hvor mange turløyper blir mye brukt.

De seks dammene er gamle steindammer, som ligger på innsiden av Baneheia med utløp ved sykehuset og Otra. To av dammene Øvre- og Nedre Hellerstøvann utgjør et eget «vassdrag» på fylkeskommunens eiendom, mens de fire andre dammene Revtjønn 1-4 renner i en egen trase ned bak sykehuset.

Rehabilitering og sikringstiltak

Fylkeskommunen planlegger rehabilitering og sikringstiltak for å redusere faren for dambrudd og mulig oversvømmelse ved sykehuset, hvor begge dalfører/ bekkeløp har utløp på hvert sitt sted.

Høsten 2020 ble det laget en plan som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte på høring, og som ligger til grunn for videre arbeid. 

Våren 2021 ble det foretatt prøvetapping av flere dammer i samarbeid med kommunen for å få et bedre vurderingsgrunnlag, møter med sykehuset og videre utredninger i 2022. NVE har også gitt signaler om at dammer som ikke rehabiliteres må rives helt. I forslaget gjelder dette de tre minste dammene, mens de tre største rehabiliteres.

Dette er et mye brukt turområde, og de største to dammene har også vært brukt til bading. det er derfor mange hensyn å ta, hvor det ble en del kompromisser som har ført til forslaget som var på høring. Avklaringer i forhold til omfang og nivå på sikringstiltak pågår imidlertid  fortsatt, og blir ikke avklart før NVE gir endelig godkjenning av sikringstiltak. 

Det er mange hensyn å ta, både i forhold til friluftsliv og kulturminnevern selv om det sikkerhetsmessige i forhold til sykehuset selvsagt er hovedfokus og hele årsaken til at det må gjennomføres en del sikringstiltak her.

Kart over dammene. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeKart over området, med Øvre og Nedre Hellerstøvannene, og Revtjønnvassdraget.

  Bilder av damanleggene

 

Revtjønn. Foto. - Klikk for stort bildeRevtjønn Agder fylkeskommune, Nils Langerød
Revtjønn. Foto. - Klikk for stort bildeRevtjønn Agder fylkeskommune, Nils Langerød
Revtjønn. Foto. - Klikk for stort bildeRevtjønn Agder fylkeskommune, Nils Langerød
Revtjønn. Foto. - Klikk for stort bildeRevtjønn Agder fylkeskommune, Nils Langerød
Øvre Hellerstøvann. Foto. - Klikk for stort bildeØvre Hellerstøvann Agder fylkeskommune, Nils Langerød
Øvre Hellerstøvann. Foto - Klikk for stort bildeØvre Hellerstøvann Agder fylkeskommune, Nils Langerød
Nedre Hellerstøvann. Foto - Klikk for stort bildeNedre Hellerstøvann Agder fylkeskommune, Nils Langerød
Nedre Hellerstøvann. Foto - Klikk for stort bildeNedre Hellerstøvann Agder fylkeskommune, Nils Langerød