Damanlegg i bymarka Kristiansand

For tiden pågår planlegging av rehabiliterings- og sikringstiltak på 6 dammer i samarbeid med kommunen, som grunnlag for politisk behandling og endelig godkjenning av NVE- Norges vassdrags- og energidirektorat.

Agder fylkeskommune er grunneier av et område som opprinnelig tilhørte sykehuset og dermed eier av fire dammer, mens Kristiansand kommune er eier av de to øverste dammene i Revtjønnnnvassdraget.

Vannspeil i et vann. Foto. - Klikk for stort bildeRevtjønn3 - Vannspeil mot Revtjønn 4. Agder fylkeskommune, Nils Langerød

Områdebeskrivelse

Området omtales gjerne som bymarka (Kristiansand) som en forlengelse av Baneheia, hvor mange turløyper blir mye brukt.

De seks dammene er gamle steindammer, som ligger på innsiden av Baneheia med utløp ved sykehuset og Otra. To av dammene Øvre- og Nedre Hellerstøvann utgjør et eget «vassdrag» på fylkeskommunens eiendom, mens de fire andre dammene Revtjønn 1-4 renner i en egen trase ned bak sykehuset.

Rehabilitering og sikringstiltak

Fylkeskommunen planlegger rehabilitering og sikringstiltak for å redusere faren for dambrudd og mulig oversvømmelse ved sykehuset, hvor begge dalfører/ bekkeløp har utløp på hvert sitt sted. Høsten 2020 ble det laget en plan som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte på høring, og som ligger til grunn for et utkast som det nå jobbes videre med.

I mai-juni 2021 ble det foretatt prøvetapping av flere dammer i samarbeid med kommunen for å få et bedre vurderingsgrunnlag. Dammer som ikke rehabiliteres må rives ifølge NVE. Avklaringer i forhold til omfang og nivå på sikringstiltak pågår fortsatt, og vil videre bli sendt NVE for endelig godkjenning /pålegg om tiltak.

Det er mange hensyn å ta, både i forhold til friluftsliv og kulturminnevern selv om det sikkerhetsmessige i forhold til sykehuset selvsagt er hovedfokus og hele årsaken til at det må gjennomføres en del sikringstiltak her.

Kart over dammene. - Klikk for stort bilde

 Bilder av damanleggene  

 

Til toppen