Søgne skole- og idrettssenter på Tangvall

Søgne skole- og idrettssenter på Tangvall er et unikt samarbeid mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Offisiell åpning av skolesenteret.

Hele skolesenteret ble tatt i bruk fra nyttår 2023, som var 1/2 år tidligere enn opprinnelig plan slik at videregående skole kunne flytte inn samtidig med ungdomskolen. Den gamle ungdomsskolen ble fjernet for klargjøring av resterende utearealer og noen mindre bygg/garasjer, gjennomført fra januar til juni 2023. Anlegget skal være kostnadseffektivt, ha høye miljøambisjoner og gode arealer for undervisning, idrett og fritidsaktiviteter.

Skolesenteret etableres tett på sentrumsområdene på Tangvall og er viktig for videre utvikling av Tangvall. Skolesenteret er både et byggeprosjekt og et stedsutviklingsprosjekt. 

Økonomi

Samlet kontraktsum for anlegget er på 648 millioner kroner. Fordelingen mellom kommunen og fylkeskommunen er henholdsvis 286 og 362 millioner kroner.

Prosjektrammen er på 932,4 millioner kroner. Kristiansand kommunes andel er 414,8 millioner og Agder fylkeskommunes 517,6 millioner kroner.

Anbudskonkurranse

BRG vant konkurransen med et prosjekt som ble vurdert som både best og billigst, og det er gjennomført en samhandlingsfase mellom byggherrene og totalentreprenør.

Hva vil det nye skolesenteret inneholde?

Skolesenteret vil inneholde ungdomsskole, kulturskole og videregående skole. I tillegg skal det etableres idrettsbygg med blant annet flerbruks-, turn- og klatrehall, parkeringskjeller samt tilhørende uteoppholdsarealer.

Innvendige fellesarealer i skolesenteret består blant annet av kantine, amfi, bibliotek og auditorium. Dette skal benyttes av ungdomsskolen, kulturskolen og videregående skole i sambruk.

Krav til produksjon

I planleggingen av skolebygningene på Tangvall er det satt krav til at bygningene i størst mulig grad blir energi- og klimanøytrale.  Taket på skolesenteret skal dekkes med 2200 solcellepaneler og det skal etableres varmepumpeanlegg som henter varme fra energibrønner.

Detaljert fremdriftsplan

Søgne skole- og idrettssenter. Byggeplass. Foto - Klikk for stort bildeSøgne skole- og idrettssenter. Bilde fra byggeplass pr. september 2022. Foto: Agder fylkeskommune
 • Igangsettelse på byggeplassen:
  Uke 38 2020
   
 • Kjeller/idrettsbygg:
  Oppstart råbygg kjeller: oktober 2020
  Oppstart råbygg idrettshall: januar 2021
  Oppstart innredningsarbeider idrettshall: juni 2021
  Overtakelse Idrettsbygget: 15.12.2022
   
 • Ungdomsskole:
  Oppstart råbygg US: januar 2021
  Oppstart innredningsarbeider US: september 2021
  Overtakelse Ungdomsskolen med tilhørende utomhusarealer: 15.12.2022
   
 • Videregående skole:
  Oppstart råbygg VGS: mai 2021
  Oppstart innredningsarbeider VGS: februar 2022
  Overtakelse Videregående skole: desember 2022
  Overtakelse utomhusarealer 15.06.2023
   
 • Riving:
  Riving av gymsal utføres tentativt november 2020.
  Riving av kunst- og håndverks-bygget rives cirka påske 2021.
  Riving av resterende deler av dagens skole (administrasjon og klasserom) januar 2023.

  Skolestart:
 • Skolesenteret blir tatt i bruk fra januar 2023, og nye fag/studietilbud fra høsten 2023

Søgne skole- og idrettssenter offisielt åpnet

Mennesker som applauderer. Foto - Klikk for stort bildeMange hadde møtt opp for å få med seg den offisielle åpningen av skolesenteret. Agder fylkeskommune

Kunnskapsminister Tonje Brenna sparte ikke på lovordene da hun åpnet Søgne skole- og idrettssenter.

Tonje Brenna om Søgne skole- og idrettssenter: – Norges fineste

25.08.2023 16.00

Skolesenteret skal stå ferdig

Hele skolesenteret inkludert utvendige arealer med garasjer/tilbygg skal være ferdig innen 1. juli 2023.

18.08.2023

Resterende del av dagens skole skal rives

Resterende deler av dagens skolebygg planlegges revet i januar 2023. 

31.01.2023

Idrettsbygget og ungdomsskolen klar for overtakelse

Dagens idrettsbygg og ungdomsskole skal stå klar for overtakelse i desember 2022. 

31.12.2022

Kunst- og håndverksbygget rives

Kunst- og håndverkbygget på dagens skole ble revet i april 2021. 

30.04.2021

Riving av eksisterende gymsal

Eksisterende gymsal ble revet i november 2020. 

30.11.2020

Signert kontrakt for Tangvall skolesenter (prosjektnavn)

11. september 2020 skrev Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og BRG Entreprenør AS under på kontrakt for Tangvall skolesenter og idrettsbygg i Søgne. Søgne videregående skole skal flytte inn i skolesenteret.

11.09.2020

Kontaktinformasjon prosjektleder

Prosjektleder:
Eivind Eikeland (WSP AS)

Tlf: 98210620

E-post: Eivind.Eikeland@wsp.com