Søgnetunet - Søgne videregående skole

Agder fylkeskommune har bygget nye bygg for naturbruk på Søgnetunet – og samtidig bygges det ny videregående skole på Tangvall.

De nye praksisarealer for naturbruk ved Søgne videregående skole sto ferdig høsten 2020.  Total byggetid i totalentreprisen var 9 måneder, fra august 2019 til juni 2020. Bygninger og tiltak som ikke var inkludert i totalentreprise pågikk over en lenger tidsperiode.

Søgne videregående skole

Byggetid totalentreprise: 9 måneder fra august 2019 – juni 2020

Byggetid andre tiltak: 18 måneder

Total kostnadsramme: 75 millioner, inkl mva

Praksisarealer for naturbruk - hva inneholder det?

Søgnetunet bygger opp om politiske vedtak hvor det er bestemt at Søgne skal fokusere på grønt og på hest, og består av følgende bygg:

  • Ammekufjøs (645 m2) med fokus på bevaringsverdig storfe og beiting
  • Gartneri (410 m2) med optimale forhold for vekst
  • Aktiv stall (1200 m2) er en moderne utegang
  • Stall (540 m2) gir gode undervisningsfasiliteter for mange hester og elever på en gang
  • Ridehall (1220 m2) med godt underlag for trening
  • Skogbruksrom (100 m2) med arbeidsplasser for elever for vedlikehold og opplæring rundt skogbruk
  • Gårdsverksted / traktorgarasje (500 m2) for vedlikehold av utstyr på gården
  • Gårdshus (390 m2)

Gårdshuset fungerer som et kjernebygg og forbereder den nye skolen på Tangvall. Da vil elevene møte i gårdshuset hvor de har garderober, toaletter, dusjer og oppholdsrom.

Både aktiv stall og gartneriet bærer preg av ny teknologi. Gartneriet er høyteknologisk hvor man kan styre klima, belysning og gjødsling / vanning med høy presisjon. Aktiv stall er en moderne form for løsdrift av hest. Hver hest går med en sensor på beinet hvor det er programmert hvor mye mat det enkelte individet skal få. Når hesten da går inn i foringsstasjonen, så blir den tildelt en gitt mengde mat. Når den har fått nok mat, så må den gå ut igjen.

Skolen har valgt å bytte ut den tradisjonelle melkekua med urferasen Vestlandsk raukolle. Dette er en kurase som er bevaringsverdig og som er en blanding av Lyngdalskua og jærfe. Dette er en ganske lett rase, som ikke tråkker så lett i stykker jordene de går på. Skolen har med dette valgt å ta en aktiv rolle innen bevaringsarbeid, noe vi synes er viktig med tanke på et mangfold i dyrehold.

Økonomi i byggeprosjektet

Prosjektrammen for det totale prosjektet er på ca 75 millioner kroner inkl mva. I denne summen så inkluderes både riving av gamle bygg, flytting av matjord, bygging av gårdshus, renovering av traktorgarasje, samt totalentreprisen hvor grunnarbeid, fjøs, gartneri, aktiv stall, stall og ridehall var inkludert.

Informasjon om anbudskonkurransen

PK Entreprenør vant totalentreprisen etter at vi hadde vært gjennom forhandlinger. De ble vurdert som best både på pris og løsning.

Bidrag fra elever

Tangen videregående skole gjorde en stor jobb hvor de bygget gårdshuset og renoverte traktorgarasjen med skogbruksrom og gårdsverksted. Dette var en krevende jobb for byggfag med koordinering mot alle de ulike fag som elektro, ventilasjon og rørlegger. 

Lærlinger i arbeid

Prosjektet har hatt et stort fokus på lærlinger. PK Entreprenør har 24 % lærlingeandel. I tillegg er det brukt skoleelever fra Tangen videregående skole på VG2 og VG3 for to bygg.

 

Ku på bås i fjøset. Foto - Klikk for stort bildeKu på bås i fjøset Agder fylkeskommune
Kuer på bås. Foto - Klikk for stort bildeFlere kuer på bås Agder fylkeskommune
Arbeid i fjøset. Foto - Klikk for stort bildeArbeid i fjøset Agder fylkeskommune
Stort blomsterbed. Foto - Klikk for stort bildeFlotte blomster i produksjon Agder fylkeskommune