Flekkefjord VGS - ny etasje på A-blokk

Agder fylkeskommune bygger nå en ny etasje for tilrettelagt undervisning ved Flekkefjord videregående skole.

Det bygges en ny tredje etasje på eksisterende fløy. Bygget skal ha passivhus-standard med energiproduksjon på taket ved hjelp av solcelleanlegg. Prosjektet omfatter også utomhusarbeider og utelager. Bygningen skal legge til rette for fleksible bruksmuligheter og inneha generalitet for mulige fremtidige endringer,

Flekkefjord videregående skole 

Nybygg Flekkefjord videregående skole. Tegning - Klikk for stort bilde

Fakta om prosjektet

Prosjektet ble vedtatt av fylkestinget 25.10.2022.

Fylkestingssak 54/2022 (utgått lenke fjernet 15.04.2024)

Bygget skal ha et Bruksareal (BRA) på 800m² og 50m² utvendig terrasse med rampe ned til terreng. Eksisterende teknisk rom som har bruttoareal (BTA) på ca 80m² skal utvides med nytt oppbygg for teknisk på tak på ca 20m², utelager på ca 40m² og utearealer med grøntanlegg etc. i henhold til Utomhusplan.

Fremdrift

Påbygget skal være ferdig til skolestart høsten 2024, mens de gamle lokalene skal være ferdig revet, og arbeider med grøntanlegg etc. utvendig  ferdigstilles litt senere høsten 2024.

Valg av entreprenør

Oppdraget tildeles Konkret entreprenør AS.

Kontraktsignering, fra venstre: Jan Ludvik Ilebekk fra Konkret entreprenør AS, Nils Langerød fra Agder fylkeskommune og Steinar Bretvik fra Prosjektgruppen AS

10.05.2023

Vedtak om iverksetting

Prosjektet blir vedtatt i fylkestinget 

25.10.2022