Flekkefjord VGS - ny etasje HT avdeling

Agder fylkeskommune bygger nå en ny etasje for tilrettelagt undervisning ved Flekkefjord videregående skole.

Det bygges en ny tredje etasje på eksisterende fløy, bygget skal ha passivhus-standard med energiproduksjon på taket ved hjelp av solcelleanlegg. Prosjektet omfatter også utomhusarbeider og utelager. Bygningen skal legge til rette for fleksible bruksmuligheter og inneha generalitet for mulige fremtidige endringer,

Link: Flekkefjord videregående skole

Prosjektet ble vedtatt av fylkestinget 25.10.2022, sak 54/2022 

Bygget skal ha et Bruksareal (BRA)  på 800m² og 50m² utvendig terrasse med rampe ned til terreng. Eksisterende teknisk rom som har bruttoareal (BTA) på ca 80m² skal utvides med nytt oppbygg for teknisk på tak på ca 20m². Utelager på ca 40m² og utearealer med grøntanlegg etc. i henhold til Utomhusplan.

Fremdrift: Påbygget skal være ferdig til skolestart høsten 2024, mens de gamle lokalene skal være ferdig revet, og arbeider med grøntanlegg etc. utvendig   ferdigstilles litt senere høsten 2024.

  

vedtak

Prosjektet blir vedtatt i fylkestinget 

25.10.2022

Entreprenør

oppdraget tildeles Konkret entreprenør AS.

Kontraktsignering, fra venstre, Jan Ludvik Ilebekk fra Konkret entreprenør AS, Nils Langerød fra Agder fylkeskommune og Steinar Bretvik fra Prosjektgruppen AS

10.05.2023