Mandal VGS HT Avdeling

Agder fylkeskommune starter bygging av tilbygg for HT-avdeling ved Mandal videregående skole.

Arbeidet med nytt tilbygg til avdelingen for hvedagslivstrening ved Mandal videregående skole settes i gang nå. Bygget blir et tilbygg i forlengelse av eksisterende skole og skal ha passivhusstandard med energiproduksjon på taket ved bruk av solcelleanlegg. Prosjektet omfatter også utomhusarbeider. Bygningen skal legge til rette for fleksible bruksmuligheter og inneha generalitet for mulige fremtidige endringer. link: Mandal videregående skole.

tegning av Mandal videregående skole

Fakta om prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet kan leses i sak 54/2022, vedtatt av fylkestinget 25.10.2022

PK entreprenør er valgt som hovedentreprenør

Påbygget, med nytt inngangsparti får et bruttoareal (BTA) på ca 850m² og et teknisk rom på tak på ca 80m² (BTA). samt et Utelager på ca 60m², og utearealer med grøntanlegg etc. i henhold til Utomhusplan.

Skisseprosjekt

skisseprosjektet var ferdig september 2022

12.09.2022

forprosjekt

forprosjektet ferdig februar 

13.02.2023

kontrakt

Anbudsprosessen i mars og april, avsluttet med kontraktsinngåelse i mai 2023

Kontraktsignering med PK Entreprenør AS. Fra venstre, Kurt Thomassen og Ralf Georg Olsen fra PK Entreprenør, Nils Langerød fra Agder fylkeskommune og Steinar Bretvik fra Prosjektgruppen AS

10.05.2023