Nytt tilbygg ved Mandal vgs

Agder fylkeskommune bygger et nytt tilbygg for hverdagslivstrening ved Mandal videregående skole.

Fleksible bruksmuligheter

 Bygget blir et tilbygg i forlengelse av eksisterende skole, og skal ha passivhusstandard med energiproduksjon og solceller på taket. Prosjektet omfatter også utomhusarbeider. Bygningen skal legge til rette for fleksible bruksmuligheter og inneha generalitet for mulige fremtidige endringer. 

Mandal videregående skole

Slik var den opprinnelige skissen av bygget.

Mandal videregående skole i fugleperspektiv. Tegning. - Klikk for stort bildeTegning av Mandal videregående skole.Fasade mot Blomdalen Nils Langerød fasade 1 Nils Langerød Fasade under bygging Nils Langerød Innvendig Nils Langerød Solceller Nils Langerød

Fakta om prosjektet

Prosjektet ble vedtatt av fylkestinget 25.10.2022

Sak 54/2022 (utgått lenke fjernet 15.04.2024

PK Entreprenør AS er valgt som hovedentreprenør.

Påbygget, med nytt inngangsparti, får et bruttoareal (BTA) på ca 850m² og et teknisk rom på tak på ca 80m² (BTA). samt et utelager på ca 60m², og utearealer med grøntanlegg etc. i henhold til Utomhusplan.

skolestart

Bygget klart til skolestart 2024

19.08.2024

innventar

Maskiner, utstyr og møblering kommer på plass

03.06.2024

Byggestart

Entreprenør startet byggearbeider

15.06.2023

Inngåelse av kontrakt

Anbudsprosessen i mars og april, avsluttet med kontraktsinngåelse i mai 2023.

Kontraktsignering med PK Entreprenør AS. Fra venstre, Kurt Thomassen og Ralf Georg Olsen fra PK Entreprenør, Nils Langerød fra Agder fylkeskommune og Steinar Bretvik fra Prosjektgruppen AS

10.05.2023

Forprosjekt

Forprosjektet ble ferdig februar.

13.02.2023

Utarbeidelse av skisseprosjekt

Skisseprosjektet var ferdig september 2022.

12.09.2022