Nytt tilbygg ved Mandal vgs

Agder fylkeskommune er nå i gang med bygging av tilbygg for avdeling for hverdagslivstrening ved Mandal videregående skole.

Fleksible bruksmuligheter

Det pågår nå bygging av nytt tilbygg til avdeling for hverdagslivstrening (HT) ved Mandal videregående skole. Bygget blir et tilbygg i forlengelse av eksisterende skole, og skal ha passivhusstandard med energiproduksjon på taket ved bruk av solcelleanlegg. Prosjektet omfatter også utomhusarbeider. Bygningen skal legge til rette for fleksible bruksmuligheter og inneha generalitet for mulige fremtidige endringer. 

Mandal videregående skole

Mandal videregående skole i fugleperspektiv. Tegning. - Klikk for stort bildeTegning av Mandal videregående skole.

Fakta om prosjektet

Prosjektet ble vedtatt av fylkestinget 25.10.2022

Sak 54/2022

PK Entreprenør AS er valgt som hovedentreprenør.

Påbygget, med nytt inngangsparti, får et bruttoareal (BTA) på ca 850m² og et teknisk rom på tak på ca 80m² (BTA). samt et utelager på ca 60m², og utearealer med grøntanlegg etc. i henhold til Utomhusplan.

Inngåelse av kontrakt

Anbudsprosessen i mars og april, avsluttet med kontraktsinngåelse i mai 2023.

Kontraktsignering med PK Entreprenør AS. Fra venstre, Kurt Thomassen og Ralf Georg Olsen fra PK Entreprenør, Nils Langerød fra Agder fylkeskommune og Steinar Bretvik fra Prosjektgruppen AS

10.05.2023

Forprosjekt

Forprosjektet ble ferdig februar.

13.02.2023

Utarbeidelse av skisseprosjekt

Skisseprosjektet var ferdig september 2022.

12.09.2022