Moland Park Bussanlegg

Elektrifisering og oppgradering av bygget og utearealene

Bussdepot for Arendalsregionen har siden 1987 holdt til på eiendommen i Moland Park. Anlegget ble bygd av det som den gang het ATS, (tidligere Arendals Dampskibsselskab) som ble til Nettbuss Sør AS fra 2000.  Anlegget består av oppstillingsplasser for busser, et administrasjonsbygg med kontorplasser og fasiliteter for sjåfører, og verkstedhall med 4 baner samt vaskehall og klargjøringshall. Aust-Agder fylkeskommune kjøpte anlegget i 2016, og leier ut til Agder Kollektivtrafikk (AKT) som igjen leier ut til den bussoperatør som Fylkeskommunen til enhver tid har driftsavtale med. Ny driftsavtale gjelder fra 01.07.2024, noe som medfører at anlegget må tilpasses for 75 bussoppstillingsplasser med lademuligheter. dette krever litt mer areal enn tidligere. Bygg og uteområder skal også oppgraderes slik at anlegget fremstår som en attraktiv arbeidsplass. I forbindelse med etableringen av ladeinfrastruktur blir det lagt høyspentkabler i bakken som skal forsyne underfordelinger og til slutt elbuss-laderne.

Fakta om prosjektet: 

  1. Vedtatt 13. desember i fylkestinget. et av tiltakene i fylkeskommunens klimabudsjett for 2023 er tilrettelegging for ladestruktur på bussanlegg i Moland Park
  2. Budsjettramme for fylkeskommunen: nok. 95 millioner (eks. mva)
  3. I ny busskontrakt for Gamle Aust-Agder har AFK/AKT inngått kontrakt på 90% elektrisk busstransport.
  4. Bussanlegget dimensjoneres for 75 bussladeplasser.
  5. Det etableres 3 nye nettstasjoner, totalt 4 stk.
  6. Det er i prosjektet lagt opp til total ladekapasitet på 4MW.
  7. Årlige reduksjoner i CO2 utslipp på ca 5000 tonn.
  8. Prosjektet skal ferdigstilles i mai 2024.

 

Anbudsprosessen ble gjennomført i juli-august 2023 og kontrakt med Sandås Anlegg ble inngått i september 2023.

Artikkelliste