Vennesla VGS, Bygg og Anleggsteknikk

Agder fylkeskommune bygger nå et nytt verkstedbygg ved Vennesla VGS.

Bygging av nytt verkstedbygg for bygg og anleggsteknikk ved Vennesla videregående skole er nå i full gang. Det blir et frittstående bygg ved siden av eksisterende skolebygg, og skal ha passivhus-standard med energiproduksjon på taket ved bruk av solceller. Prosjektet omfatter også diverse utvendige arealer og midlertidige parkeringsløsninger i anleggsperioden. Bygningen skal tilrettelegges for fleksible bruksmuligheter og inneha generalitet for mulige fremtidige endringer.

Link: Vennesla VGS.

 

Prosjektet ble vedtatt i fylkestinget 25.10.2022, se sak 54/2022 

Verkstedbygg med garderobeanlegg, bruttoareal (BTA) på ca 1100m², et Kaldtlager på ca 60m² (BTA) og et mellombygg på ca 100m². 

Tilbygget skal ferdigstilles til skolestart høsten 2024. 

skisse

skisseprosjekt var ferdig september

14.09.2022

vedtak

Prosjektet blir vedtatt i fylkestinget 

25.10.2022

forprosjekt ferdig i februar

15.02.2023

kontrakt

PK Entreprenør AS tildeles oppdraget. Kontraktsinngåelse 10.05.2023.

Fra Kontraktsignering, fra venstre, Kurt Thomassen og Rolf Georg Olsen fra PK Entreprenør AS, Nils Langerød fra Agder fylkeskommune og Steinar Bretvik fra Prosjektgruppen

10.05.2023