Vennesla VGS, Bygg og Anleggsteknikk

Agder fylkeskommune bygger nytt verkstedbygg ved Vennesla VGS.

Bygging av nytt verkstedbygg for bygg og anleggsteknikk ved Vennesla videregående skole ble startet opp sommeren 2023, og er nå i sluttfasen. Det oppføres et frittstående bygg ved siden av eksisterende skolebygg, i passivhus-standard med energiproduksjon og solceller på taket. Prosjektet omfatter også diverse utvendige arealer. 

Verkstedbygg med garderobeanlegg, bruttoareal (BTA) på ca 1100m², et Kaldtlager på ca 60m² (BTA) og et mellombygg på ca 100m². 

Vennesla videregående skole

Slik var den opprinnelige skissen av bygget.

Prosjektet ble vedtatt i fylkestinget 25.10.2022. 

Og her er noen bilder av det som bygges.

Fasader byggfag Nils Langerød Fasade Nils Langerød innvendig. Nils Langerød innvendig Nils Langerød

Tilbygget skal ferdigstilles til skolestart høsten 2024. 

skisse

skisseprosjekt var ferdig september

14.09.2022

vedtak

Prosjektet blir vedtatt i fylkestinget 

25.10.2022

forprosjekt ferdig i februar

15.02.2023

kontrakt

PK Entreprenør AS tildeles oppdraget. Kontraktsinngåelse 10.05.2023.

Fra Kontraktsignering, fra venstre, Kurt Thomassen og Rolf Georg Olsen fra PK Entreprenør AS, Nils Langerød fra Agder fylkeskommune og Steinar Bretvik fra Prosjektgruppen

10.05.2023

byggestart

Entreprenør starter byggearbeider

05.06.2023

Innventar

Maskiner , utstyr og møblering 

10.06.2024

ferdig

Bygget klart til skolestart 2024

19.08.2024