13 virksomheter er Likestilt arbeidsliv-(re)sertifisert i 2021

Hurra og gratulerer til de 13 virksomhetene som i år har blitt sertifisert/resertifisert!

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Under Likestilt arbeidslivs sertifiseringsseremoni denne uken, ble virksomhetene overrekt sine sertifiseringsbevis av fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, sammen med prosjektleder i Likestilt arbeidsliv, Patricia Hartmann. 

Mange personer på en scene. Foto - Klikk for stort bilde13 virksomheter mottok 24. november sine bevis på sertifisering/resertifisering 2021 Agder fylkeskommune /Camilla Fedog

 

Pecha Kucha og overrekkelse av sertifiseringsbevis

Sertifiseringsseremonien ble en verdig avslutning på konferansen "Likestilt arbeidsliv - Faglig fyrtårn for sosial bærekraft", som fant sted på Clarion Hotel Ernst onsdag denne uken. Her kunne de 13 sertifiserte/resertifiserte virksomhetene ta imot sine bevis foran over 100 mennesker i salen. Før overrekkelsen, holdt alle de tretten virksomhetene en Pecha Kucha-presentasjon på 3 minutter hver. På denne måten fikk alle deltakerne et spennende innblikk i hvorfor virksomhetene velger å jobbe med Likestilt arbeidsliv, hvilke tiltak de gjør og hva som fungerer.

Virksomhetene som ble sertifisert for første gang i 2021: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, BDO Agder, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Arendal kommune og Iveland kommune.

Virksomhetene som ble sertifisert i 2018, og som nå er resertifisert i 2021: Sparebanken Sør, Statsforvalteren, Hennig-Olsen Is, Dyreparken, Strømmestiftelsen, Sørlandet sykehus HF, Kvinesdal kommune og Agder Energi. 

Bilde: Over 100 deltakere var samlet i storsalen på Clarion Hotel Ernst for konferansen i regi av Likestilt arbeidsliv 24.11.21 - Klikk for stort bildeOver 100 deltakere var samlet i storsalen på Clarion Hotel Ernst for konferansen i regi av Likestilt arbeidsliv 24.11.21 Agder fylkeskommune /Camilla Fedog

 En spennende konferansedag

Konferansen inneholdt engasjerende innlegg av dyktige foredragsholdere, som alle hadde sine perspektiver på sosial bærekraft og hva arbeid med likestilling og mangfold kan føre til. Prosjektleder for Likestilt arbeidsliv, Patricia Hartmann, ønsket velkommen og innledet konferansen før hun introduserte dagens konferansier: Jon P. Knudsen, professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved UiA. Med lun humor og en egen evne til å få frem sammenhengene i temaene, trakk han en rød tråd gjennom programmet fra start til slutt.

Flere dyktige foredragsholdere ga oss faglig påfyll og inspirasjon denne dagen:

Pål Molander, direktør i STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) - "Inkludering og likestilling på jobb: Hva er arbeidsmiljøets betydning?"

Helene Jesnes, jurist med spesialisering i arbeidsrett, Likestillings- og diskrimineringsombudet - "Hva skal vi med mangfold?"

Vera Sofie B. Skjetne, rådgiver likestilling og universell utforming ved BufDir, med videohilsen fra direktør Mari Trommald - "Nasjonale forventninger til Likestilt arbeidsliv. Likestillingskonsekvenser av Covid-19". 


Morten Sonniks, utredningsleder ved IMDi og Reidar Mysen, seniorrådgiver ved IMDi - "Etnisk mangfold: Verdien og utfordringer. Forventninger til programmet "Mangfoldsblikk på Agder".

Helga Aune, Ph.d., advokat og partner i Ernst & Young advokatfirma, nasjonal leder av arbeidsrett og likestilling. Førsteamanuensis II, UiO, utdanningsrett. Ph.d. 2009: Deltidsarbeid: Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Bok i 2019: Like læringsmuligheter for jenter og gutter, Fagbokforlaget. - "Verdien av å være en likestilt virksomhet".

- Julien S. Bourrelle, forfatter av «The Social Guidebook to Norway», utdannet rakettforsker, for tiden bosatt i Norge i arbeid med doktorgrad, etablerer av Mondå i 2013 - et prosjekt med visjon om å gjøre Norge mer integrert og nordmenn mer sosiale. - "Arbeidsglede og motivasjon: Hvordan jobbe sammen i et multikulturelt arbeidsmiljø?"

Bokomslag. Foto. - Klikk for stort bildeJulien S. Bourrelle, forfatter av "The Social Guidebook to Norway" Agder fylkeskommune

Det ble i tillegg arrangert panelsamtale ledet av Jon P. Knudsen. Her deltok Trond Backer - administrerende direktør i Næringsforeningen, Helga Aune - advokat og partner i Ernst & Young, Steinar Eilertsen - regionsdirektør i KS, og Martha Simonsen - rådgiver LO Agder.

Fem personer på en scene. Foto. - Klikk for stort bildePanelsamtale, f.v. Martha Simonsen, rådgiver LO Agder, Trond Backer, adm. dir. i NiKr., Helga Aune, Ph.d., advokat og partner i EY, Steinar Eilertsen, regionsdirektør KS Agder, og leder av panelsamtale Jon P. Knudsen, professor UiA Agder fylkeskommune /Camilla Fedog
Sal med mennesker. Foto - Klikk for stort bildeFylkesordfører Arne Thomassen holder sin tale om viktigheten av inkludering Agder fylkeskommune /Camilla Fedog

Tale og seremoni

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, avsluttet konferansen med en klar tale til publikum om viktigheten av å jobbe med likestilling og mangfold i arbeidslivet. Deretter var det duket for Pecha Kucha og seremoni, hvor fylkesordføreren selv var den som overrakte sertifiseringsbevisene til de nylig sertifiserte og resertifiserte virksomhetene.