350 deltakere på kurs i designdrevet innovasjon

Introduksjonskurset i designdrevet innovasjon skal inspirere til nye verktøy og tankeprosesser. 

Dette kan støtte utvikling og forbedring av tjenester i Agder, i en tid hvor samfunnet står overfor stadig mer komplekse utfordringer. 

Mennesker ser på presentasjon. - Klikk for stort bildeHele 350 deltagere har fått med seg introduksjonskurset. Lina Malene Larssen.

– Det grønne skiftet, demografiutfordringer, utenforskap og rekruttering av arbeidskraft er bare noen av utfordringene Agder står overfor frem mot 2030. For å løse disse utfordringene trenger vi nye verktøy. I introduksjonskurset til designdrevet innovasjon oppmuntres deltakerne til å se bort fra det kjente, tenke utenfor boksen og utforske nye veier, forteller Anette K. Stave Severinsen.

Kurset er utviklet av Design og Arkitektur Norge (DOGA), og holdes av rådgiverne Camilla Thomassen og Anette K. Stave Severinsen i Agder fylkeskommune. Gjennom kurset blir deltakerne kjent med grunnleggende fremgangsmåter i designmetodikk, og får inspirasjon til å bruke verktøyene i eget arbeid.  Til nå har Agder fylkeskommune holdt kurset for over 350 deltakere.  

Hvorfor kurs i designdrevet innovasjon? 

For å løse samfunnsutfordringene trenger vi nye måter å jobbe på. Levekårene må opp, og klimagassutslippene må ned. Designdrevet innovasjon kan være et nyttig verktøy i arbeidet med disse utfordringene.   

– I kurset legges det opp til en praktisk tilnærming hvor deltakerne jobber seg gjennom «den doble diamanten» for designdrevet innovasjon. I denne doble diamanten går man gjennom fire faser, hvor de to første fokuserer på å finne riktig utfordring, og de to siste fokuserer på å løse denne utfordringen riktig, forklarer Camilla Thomassen.

Temaet for kursene varierer mellom matsvinn, fysisk aktivitet, tillit i organisasjoner og konsentrasjonsproblemer. I grupper på fire får deltakerne oppgaver som om de var en arbeidsgruppe i en oppstartsbedrift, og skal finne nye løsninger på dagens tema.  

En ny arbeidsmåte – kreativitet og innovasjon

Post-it lapper utover et bord. - Klikk for stort bildeDesigndrevet innovasjon setter brukeren i sentrum. Lina Malene Larssen.

Metodikken bygger på design-teori, som åpner for en utforskende tilnærming til utvikling av for eksempel en tjeneste, ny teknologi, forbedret brukeropplevelse, nye interne prosesser eller et nytt produkt. 

– Designdrevet innovasjon setter brukeren i sentrum, og vektlegger betydningen av å få en god forståelse for brukergruppen før man utvikler for eksempel en tjeneste. Metodikken legger også opp til å teste ideer i liten skala før man setter i gang et prosjekt, slik at man kan gjøre justeringer og tilpasse løsningen til dem som skal bruke den, sier Lina Malene Larssen.

Larssen er trainee i Agder fylkeskommune, og har blant annet vært med på forberedelser og å holde flere av kursene.

Eget instruktørkurs for dem som vil spre kompetansen videre 

40 av deltakerne har vært på et eget instruktørkurs, hvor de har fått ekstra kunnskap om metodikken og instruktørrollen. De er rustet for å ta med kompetansen tilbake til sine kommuner og organisasjoner, og lære flere hvordan man kan jobbe ut fra den doble diamanten. 

Nye kurs er åpne for påmelding

– Kursene er gratis å delta på, og det kreves ingen forkunnskaper. Det eneste kravet er at deltakerne er nysgjerrige og har lyst til å lære mer om design som metode for innovasjon, avslutter Lina Malene Larssen.

Det er allerede satt opp to nye introduksjonskurs som er åpne for påmelding: 

21. mars i Lyngdal, 09.00-13.30, Rosfjord Strandhotel

4. april i Arendal, 09.00-13.30, Fløyheia
 

 

To mennesker henger post-it lapper på tavle. - Klikk for stort bildeDeltakerne er nysgjerrige, og vil lære mer om design som metode for innovasjon. Lina Malene Larssen.