Aktuelt

Det har den siste tiden kommet trusler mot flere skoler i Norge, inkludert enkelte av våre skoler. Truslene er vurdert av politiet til ikke å være reelle.

Fylkesutvalget mener at samfunnsnytten ved økt produksjon av fornybar energi ikke veier opp for de økte negative konsekvenser i forhold til synlighet/landskap, skyggekast og fugl, og anbefaler ikke at konsesjonen endres som omsøkt for Skorveheia vindkraftverk.

Videre vedtok fylkesutvalget å sende Regional planstrategi for Agder 2020-2024 på høring. Høringsfristen settes til 16. mars 2020. Fylkesutvalget inviterer også kommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder til å gi innspill til Regionplan Agder 2030 sitt handlingsprogram for perioden 2020-2023.

Onsdag 26. februar, arrangeres den årlige kulturkonferansen i Arendal kulturhus. Årets konferanse, som arrangeres for 9. gang, har "Kunsten å bli attraktiv" som tema.

Wenche Fresvik fra Agder fylkeskommune overtar som styreleder for Merkur-programmet, som arbeider for å sikre distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet. 

Selv om man jobber nærmest daglig med å rykke ut til ulykker, blir man ikke uberørt av det, sier ambulansearbeider Lars Jensen.

Du vil kjenne igjen tjenestene, men design og menyer er nytt.

Med 28 stemmer ble fellesforslaget fra posisjonen ved H, KrF, FrP, V, PP og PDK til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 vedtatt. 

Agder fylkeskommune har gjennom det siste året bygget opp et solid fagmiljø for å håndtere oppgavene med fylkesvegene.

Oversikt over de viktigste vedtakene som ble fattet.

Representantene som er valgt til hovedutvalgene i nye Agder møtes.

Til toppen