Agder satser i Brussel

Tre medarbeidere skal ansettes ved Agders nye Europakontor i Brussel. Målet er å styrke regionens internasjonale forsknings- og innovasjonssamarbeid sammen med utenlandske investeringer og bedriftsetableringer.

Bilde av fornøyde representanter for foreningen Agder Europakontor. - Klikk for stort bildeDe ser mot Europa når de nå stifter Agder Europakontor. Fra venstre: Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen, ordfører Mathias Bernander i Kristiansand kommune, ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal kommune, fylkesordfører i Agder fylkeskommune, Arne Thomassen og Grimstad-ordfører Beate Skretting. Universitetet i Agder

Foreningen Agder Europakontor etableres nå av Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Grimstad kommune og Universitetet i Agder. 

–Agder Europakontor skal bidra til verdiskaping gjennom økt uttelling i EU-prosjekter og andre europeiske finansieringsordninger. Europakontoret skal også bidra til at Agders næringsliv utvikler konkurransedyktige produkter og tjenester som fremmer det grønne skiftet, øker sysselsettingen og bedrer levekårene, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Vil ta posisjon

–UiA deltar som et ledd i en langsiktig vedtatt strategi for å styrke vårt gjennomslag i de store EU-fondene og posisjonere Agder som en foretrukken forsknings- og innovasjonspartner, sier Ann Camilla Krogh, forsknings- og innovasjonsdirektør på UiA og leder av interimstyret.

Det skal ansettes en daglig leder og to medarbeidere som snart skal på plass i Brussel.  

Gjøre Agder mer synlig

–De vil samarbeide tett med internasjonale rådgivere i kommunene, fylkeskommunen, på universitetet og i og de store næringsklyngene. Sammen vil de danne en god rigg for å gjøre Agder mer synlig i Europa, sier Krogh. 

Stifterne går inn med til sammen fem millioner kroner i 2024, med Agder fylkeskommune som den største bidragsyteren. Sørlandet kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond går også inn med midler til utvikling av kontoret i årene framover. 

–Det er kommunene Agder fylkeskommune og UiA som drar i gang prosjektet, men vi håper på at flere vil melde seg og være med på Europasatsingen. Her er det plass til offentlig sektor og til større forsknings- og utviklingsmiljøer i privat sektor, sier Krogh.