Bedre sikkerhet for gående og syklende på Tromøy

Fredag var det snorklipp og åpning av 950 meter ny gang- og sykkelveg som binder sammen sykkelvegnettet på Tromøy.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

– Vi er veldig fornøyd med det gode samarbeidet mellom Arendal kommune og Agder fylkeskommune. Endelig har vi klart å binde sammen gang- og sykkelvegen, sier en engasjert arendalsordfører Robert Cornels Nordli.

– Her binder vi sammen en stor del av Tromøya, på en strekning som var veldig trafikkfarlig. Nå har vi sikret at barn og unge kan ferdes trygt, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Ingen utsettelser på grunn av korona

Prosjektleder Siri Thorvaldsen Vevstad sier at prosjektet ikke har hatt problemer med gjennomføringen på grunn av Korona, heller tvert imot:

– Entreprenørene har vært flinke til å utnytte at trafikken har gått ned, og dermed fått mer arbeidsro på prosjektet. Og så har de vært flinke til å ta grep for å beskytte folkene sine. Færre biler har ført til at arbeiderne har fått jobbe mer uforstyrret.

Binder sammen sykkelvegnettet

Det er bygd om lag 950 meter gang- og sykkelveg på en strekning som har vært krevende å ferdes i for myke trafikanter. Prosjektet binder sammen to eksisterende gang- og sykkelanlegg, og vil bidra til at det nå blir et sammenhengende gang- og sykkelvegnett helt fra Omdalsøyra på østre Tromøy og inn til Arendal sentrum. Anlegget står nå ferdig før sommeren 2020.

– Det er veldig viktig for våre skoleelever. To skoler er bundet sammen med dette prosjektet, og dermed bedre trafikksikkerhet på Tromøy.

Spleiselag mellom kommune, fylke og stat

Finansieringen av prosjektet har vært delt 50/50 mellom Agder fylkeskommune og Arendal kommune. Kommunens andel er basert på finansieringsordningen til tidligere Aust-Agder fylkeskommune, som innebærer at kommunen tar opp lån hos fylkeskommunen som tilbakebetales med renter over en gitt tidsperiode. Prosjektet er i tillegg tildelt 12 millioner i statlige midler til sykkeltiltak.