Ber om betinget godkjenning av pilot for batteriutdanning

Ordførerne i Arendal kommune, Grimstad kommune og fylkesordføreren er bekymret for at lang saksbehandlingstid kan forsinke batteriutdanningen ved Fagskolen i Agder. Nå ber de Kunnskapsdepartementet om å løse saken med en betinget godkjenning.

I brevet skriver Robert C. Nordli, ordfører Arendal kommune, Beate Skretting, ordfører Grimstad kommune og Arne Thomassen, fylkesordfører at:

"Vi er gjort kjent med at NOKUT sin akkreditering av Fagskolen i Agders batterimoduler er forsinket. Det bekymrer oss. Søknaden ble sendt til godkjenning hos NOKUT 15. september 2022. 14. februar 2023 fikk skolen tilbakemelding om at NOKUT ikke kan anslå når søknaden vil være ferdig behandlet.

For Fagskolen i Agder er det svært viktig at deres søknad blir behandlet snarest. Fagskolen i Agder har fått bevilget midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til å gjennomføre en gjennomkjøring (pilot) for batterimoduler med rapporteringsfrist vinteren 2024, og det er avgjørende at det kommer et snarlig svar på søknaden om akkreditering slik at skolen kan overholde rapporteringsfristen.

Batterisatsingen i Agder har nasjonal betydning. I Arendal kommune er første byggetrinn av Morrow sin giga-batterifabrikk på Eyde Material Park i ferd med å reise seg. I Grimstad kommune vil Morrow sitt innovasjonssenter for batteriproduksjonen tas i bruk ved utgangen av mars 2023. Med dette er Agder i en ledende posisjon i en nasjonal, ny og grønn industrisatsning, men vi trenger kompetanse og arbeidskraft. Derfor haster det å komme i gang med batterimodulene på Fagskolen i Agder.

På vegne av Arendal og Grimstad kommuner og Agder fylkeskommune vil vi anmode om at Kunnskapsdepartementet bidrar til at NOKUT gir betinget godkjenning til en gjennomkjøring (pilot) som del av løsningen for lang saksbehandlingstid knyttet godkjenning av batterimodulene ved Fagskolen i Agder. Det er viktig at batterimodulene ved Fagskolen i Agder godkjennes slik at de kan ha oppstart høsten 2023".