BRG innstilt som vinner av konkurranse om bygging av ny fagskole

Agder fylkeskommune har avholdt en konkurranse for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. BRG Entreprenør AS har gitt det totalt sett beste tilbudet i forhold til konkurransens tildelingskriterier og er derfor innstilt som vinner. Filter Arkitekter AS har vært arkitekter i tilbudet.

Vinnerutkastet «Technologia» fra BRG Entreprenør, tegnet av Filter Arkitekter AS.

 

Konkurransen har vært en totalentreprise med løsningsforslag. Konkurransens tildelingskriterier har vært arkitektonisk løsning (vektet 40 %) løsningsbeskrivelse klima og miljø (vektet 20%) og pris (vektet 40%).

Beste totalløsning

– Det har vært en god konkurranse hvor fire tilbydere deltok. Av disse har BRG Entreprenør AS gitt det totalt sett beste tilbudet i forhold til konkurransens samlede tildelingskriterier, forteller prosjektleder Geir Gjeruldsen i avdeling utbygging i Agder fylkeskommune.

Agder fylkeskommune har til hensikt å inngå kontrakt med BRG Entreprenør AS om bygging av fagskole og tannklinikk i Grimstad når karenstiden utløper den 5. august 2020.