Byvekstavtalen signert – politisk behandling etter sommeren

På forhandlingsmøtet i Kristiansand 13. juni ble partene enige om teksten i byvekstavtalen for Kristiansandsregionen. 

Over sommeren skal kommune- og fylkespolitikerne si sitt.

To personer sitter ved et bord - Klikk for stort bildeGro Bråten og Arne Thomassen Agder fylkeskommune

– Vi har en god avtaletekst som gir Kristiansandsregionen et løft. Nå kan vi gå inn i politiske behandlinger over sommeren. Det håper og tror vi skal gå fint i alle kommunestyrene og fylkestinget, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Møtet i Kristiansand var det fjerde forhandlingsmøtet mellom staten og Kristiansandsregionen denne våren. Partene har frist til 19. juni å komme med mindre justeringer og rettinger i avtaleteksten, men selve avtalen ble undertegnet torsdag.

Krever likelydende politiske vedtak

– Vi har kommet fram til en god avtale. Den vil være veldig bra for regionen. Jeg vil takke partene for konstruktive forhandlinger denne våren. Ikke alt har vært lett, men det har vært vilje til å finne kompromisser. Alle kan klappe seg selv på skulderen for at vi har en avtale på plass. Det var ikke mange som trodde vi ville klare det på disse fire møtene, men det har vi altså motbevist, sier forhandlingsleder for staten Ove Myrvåg.

– Det viktigste for staten er at det er likelydende vedtak i de forskjellige kommunestyrer og fylkestinget, utdyper Myrvåg.

Fornøyd fylkesordfører

– Jeg er mest fornøyd med at vi får sårt tiltrengte midler til kollektivtransporten. Det gjør at vi har sikret et godt kollektivtilbud i regionen. Og så har vi fått til en avtale som også tar hensyn til alle kommunene rundt Kristiansand, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

– Først og fremst er jeg glad for at vi har klart å lande en avtale som sikrer finansiering av våre viktigste infrastrukturprosjekter og drift av kollektiv. Dette er avgjørende for vår utvikling i årene framover. Og så er jeg ekstra glad for at vi klarte å lande en avtale som ikke var for rigid når det gjelder føringer for arealpolitikk. Den er tydelig på at det skal ligge til de folkevalgte organene å bestemme denne. Og så er jeg fornøyd med at vi fikk inn trafikksikkerhet som et av kriteriene som ligger til grunn for prosjektene i porteføljen, sier ordfører i Kristiansand Mathias Bernander.

Ønsker økte rammer for byvekstavtalene

– Men så er jeg skuffa over at vi ikke klarte å få ut mer penger og økte rammer, men det var helt klart at statens forhandlingsleder hadde et ganske tydelig mandat. Det betyr bare at vi må gjøre en jobb i etterkant politisk på tvers av partigrenser for å få økte midler til byvekstavtalene i de ulike byregionene. Det trenger vi for å finansiere den porteføljen av prosjekter vi har, forklarer Bernander.

Betydelige midler til omegnskommunene

Lillesandsordfører Einar Holmer-Hoven mener at resultatet er godt nok til at han kan anbefale politikerne i hans kommune å godkjenne avtalen.

– Det er viktig at også omegnskommunene til Kristiansand får midler til å gjennomføre prosjektene som er viktige for dem. Derfor har vi gjort en egen avtale mellom kommunene om hvor mye som skal brukes utenom Kristiansand, sier Holmer-Hoven.

Byvekstavtalen skal nå vedtas i de ulike kommunestyrene i regionen og i fylkestinget før den endelig skal godkjennes av regjeringen.

Les mer

Om byvekstavtaler på vegvesen.no

Foto av Statens forhandlingsleder Over Myrvåg. - Klikk for stort bildeStatens forhandlingsleder Ove Myrvåg med undertegnet avtale.