De neste 2030 dagene blir viktige for bedrifter i Agder

Les kronikken av fylkesordfører Arne Thomassen og direktør i Innovasjon Norge Agder Sveinung Hovstad!

Mann står på kai. - Klikk for stort bilde2030 dager til 2030! Gard Hagen, Inventas.

Vi må gjøre mye de neste 2030 dagene skal vi ha sjanse til å nå bærekraftsmålene vi har forpliktet oss til. Næringslivet i Agder kan bidra.

Tirsdag 11. juni er det 2030 dager til 2030, året vi skal ha nådd FNs bærekraftsmål og de første store klimamilepælene i Parisavtalen. Vi ligger dårlig an. Norge har lovet å kutte 55 prosent av utslippene sine innen 2030. Foreløpig har vi kuttet rundt fem prosent, sammenlignet med 1990 som er satt som referanseår.  

Det er store oppgaver foran oss når det gjelder å ta vare på naturressurser, klima og miljø.

Næringslivets bidrag er helt avgjørende for å nå 2030-målene. Vi trenger gode løsninger fra næringslivet, vi trenger at de raskt tas i bruk og at de skaleres opp.

Agder kan gå foran

De neste 2030 dagene blir viktig for Norge som står overfor en dobbel omstilling. Vi skal både redusere vår egen miljø- og klimapåvirkning, samtidig som vi erstatter vårt mest lønnsomme næringsliv med noe grønnere. Selv om omstillingen går for sakte ser vi mange grunner til å være positive.

Næringslivet i Agder må utvikle nye forretningsmodeller enten gjennom omstilling eller gjennom nye innovative løsninger som bidrar til å kutte utslippene innen 2030. Pixii AS er et ungt selskap som vokser internasjonalt og leverer modulære og skalerbare energilagringsløsninger som bidrar til elektrifisering av samfunnet og økt fleksibilitet i strømnettet.  

Slike innovasjonsbedrifter er med på å øke hastigheten på det grønne skiftet. Eksisterende virksomheter må ha fokus på omstilling til det grønne skiftet for å opprettholde konkurransesituasjonen og levere på kravene som kommer fra myndighetene.

Den raske teknologiutviklingen vil kunne øke hastigheten på omstillingen. Automatisering og kunstig intelligens kommer til å fortsette å revolusjonere industrier i årene som kommer. Alloc AS er en annen virksomhet som effektiviserer sin produksjon i en mer bærekraftig retning. De innfører moderne produksjonsteknologi for å resirkulere tidligere produserte og brukte produkter samt råvarer.

Bærekraft har dessuten blitt et konkurransefortrinn, og noe som bedrifter kommer til å tjene penger på. Investorer leter etter grønne investeringer, og bedrifter som tar bærekraft på alvor har også et fortrinn når de skal ansatte ny arbeidskraft, for vi vet at bærekraft er viktig for de unge i dag. Dette er også i tråd med arbeidet som utføres i Regionplan Agder 2030. Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder - et overordnet strategisk styringsdokument for utviklingen av hele Agder.

De neste 2030 dagene

Vi ser et sterkt ønske fra næringslivet om å omstille seg, og dette gjør at vi tror vi har kommet lengre i 2030 enn mange tror i dag. Her i vår region kan vi gjøre mye for å bidra til det. Verden står overfor store klima- og miljøutfordringer, og det som skjer der ute påvirker oss i Agder.

La oss gjøre vår del av jobben. La oss sammen ha omstilling som innstilling!