Deler erfaringer fra prisbelønt prosjekt: – Intenst og givende

Kathrin Pabst fra Vest-Agder-museet fortalte om museets prisbelønte prosjekt «Identity on the Line» på arrangementet Kreativt Europa.

Kulturdirektoratet holdt sammen med Agder fylkeskommune et åpent møte om programmet, Kreativt Europa på fylkeshuset i Kristiansand. Her fikk deltakerne også veiledning i å søke på ulike støtteordninger innenfor Kreativt Europas kulturprogram.

Kvinne prater i mikrofon. foto - Klikk for stort bildeKathrin Pabst forteller om prosjektet Vest-Agder-museet har vært en del av. Andreas Shinas

 

– Endelig fikk vi presentere Kreativt Europa for kultursektoren i Agder gjennom et fysisk møte, sier Anne Tone Hageland, avdelingsleder for kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune. 

I samarbeid med Agder fylkeskommune inviterte Kulturdirektoratet og Kreativt Europa-desken til informasjonsmøte torsdag 12. oktober 2023 kl 10.00 - 15.00. Seminaret fant sted i Fylkeshuset i Kristiansand. 

Syv migrasjonsprosesser og konsekvensene av disse

Med på møtet var også Kathrin Pabst fra Vest-Agder-museet som presenterte erfaringer fra det prisbelønte Kreativt Europa-prosjektet «Identity on the Line».

Identity on the Line (I-ON) som nylig ble avsluttet, har utforsket de langsiktige konsekvensene av syv migrasjonsprosesser, tvungen eller frivillig, som fant sted i Europa i løpet av de siste 100 årene. 

– Over all forventning

– Det har vært fire intense og svært givende år, og vi har lært mye. Synergieffektene ved å jobbe sammen med aktører i seks andre europeiske land har vært over all forventning, og museet har markert seg som en solid og viktig partner i internasjonalt samarbeid, forteller Kathrin Pabst.

Prosjektet var et bredt samarbeid mellom museer i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenia og Kroatia. Identity on the Line har høstet to internasjonale priser og nådd ut til flere millioner mennesker.  

Fredag 13. oktober var det individuelle veiledninger med søkerorganisasjoner i en-til-en i bolker på 45 minutter. 

Håper på ny giv

– Etter at vi nå har besøkt flere av landets fylker ser vi nå fram til å komme til Agder i oktober. Fylket har en stolt tradisjon ved at de fikk to prosjektledere for store Kreativt Europa-prosjekter i 2019. De siste årene har det derimot vært få nye prosjekter fra fylket, så vi håper at dette kan være en ny giv for å få med flere av fylkets organisasjoner og kulturaktører som prosjektledere i Kreativt Europa, sier Per E. Dehlin, seniorrådgiver i Kulturdirektoratet og ansvarlig kontaktperson for arrangementet i Agder. 

(Utgått lenke fjernet 13. oktober 2023)

Dag 1 var et åpent informasjonsseminar for alle som er nysgjerrige på disse ordningene.

Dag 2 var rettet mot mulige søkere som har konkrete ambisjoner om å gå i gang med søknadsprosessen. De var individuelle veiledningsmøter med organisasjoner som kan være interessert i Kreativt Europa og som kan tenke seg å være prosjektledere i et europeisk prosjekt. 

Kollasj av bilder fra Agder. - Klikk for stort bilde12. og 13. oktober kommer Kreativt Europa til Agder. Per Dehlin

Jobber du med film og spill, så er ikke dette seminaret rettet mot disse feltene, da mediadesken for Kreativt Europa i Norsk Filminstitutt er ansvarlige for denne delen av programmet. Ta gjerne kontakt med dem for nærmere informasjon.
Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. 

Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet.

Norge deltar i Kreativt Europa på lik linje med medlemslandene i EU og andre programland i EUs naboregioner. Til sammen deltar cirka 40 land. 

Programmet gir norske kulturaktører støtte til samarbeid, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving, gjennom aktiviteter som for eksempel utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser, felles produksjoner, utforsking av nye forretningsmodeller og utvikling av digitale løsninger. Et av målene er å skape bedre vilkår for profesjonelle kunstnere.