Deler resultater fra Interreg-program

I disse dager velger EU-medlemslandene nye representanter til Europaparlamentet.

Kvinne stempler dokumenter på et kontor. Fremhevet tekst i bildet: Det du tror EU gjør. - Klikk for stort bildeI en kampanje fremhever Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak hva programmet har bidratt til. Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

I denne sammenheng vil Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak dele sine prosjektresultater i en kampanje på sosiale medier. Gjennom å dele resultatene ønsker man å hjelpe aktører med å søke midler – og å vise innbyggerne hvilken nytte Interreg-programmet har bidratt til.

Her kan du lese om kampanjen.

Til sammen 88 prosjekter har bidratt til blant annet utvikling av helsevesenet, grønn omstilling og bærekraftig transport i til sammen 14 regioner i Sør-Skandinavia.

Interreg-programmet har samlet data og historier fra prosjektene, og et interaktivt kart viser hvor mange EU-midler som har gått til aktører i hver enkelt region. 

– Vi arbeider for å fremme samarbeid på tvers av nasjonale grenser. Samfunnsproblemer stopper jo ikke ved grensen, og det gjør ikke løsningene heller, sier Magnus Schönning, programleder for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Han fortsetter:  

– Som EU-program er vi til for regionene og deres befolkning, og hjelper interesserte med å søke finansiering. Det er politikerne i regionene som bestemmer hva man skal kunne søke midler til. 

Agder fylkeskommune deltar sammen med andre aktører fra Agder i tre prosjekter under dette Interreg-programmet:  

  • «Grønn Jyllandskorridor» om utvikling av bærekraftig transport mellom Sør-Norge, Jylland og videre ned på kontinentet 
  • «GO: Leif» om elektrifisering av fritidsbåter langs Skagerrak-kysten fra Agder til Bohuslän 
  • «MOVE» om å fremme mer bærekraftig transportatferd blant skoleelever, studenter og arbeidstakere  

 

To fylkespolitikere fra Agder er representert i beslutningskomiteene for Interreg-programmet.  

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak investerte fra 2014 til 2020 138,5 millioner euro i samfunnsutviklingsprosjekter i de tre skandinaviske landene.