Dette er skremmende og farlig!

– En spørreundersøkelse publisert i dag viser at egder er minst lovlydige i trafikken. Dette er skremmende Det er farlige holdninger som kommer frem i denne undersøkelsen og vi må alle ta vårt ansvar for å ferdes tryggere i trafikken,, sier Arne Thomassen, fylkesordfører i Agder. 

Tallene kommer fra en undersøkelse som Frende forsikring har gjort i månedsskifte mai/juni.  Tusen personer fra hele landet ble spurt om de bryter trafikkreglene når de kjører bil. De spurte fikk tre svaralternativer: aldri, av og til eller alltid. Undersøkelsen sier ingenting om alvorlighetsgraden på hva den enkelte eventuelt bryter av trafikkregler eller eventuelle feilmarginer knyttet til utvalget som er spurt. 

Hver enkelt må ta ansvar

– Uansett om vi topper denne statistikken eller ikke, så viser ulykkestallene så langt i år at vi må alle skjerpe oss. Vi vet at mange ulykker skyldes uaktsomhet eller at folk bevisst bryter trafikkreglene. Da kan det fort bli livsfarlig. Transportøkonomisk institutt publiserte nylig en undersøkelse som viser at 40 prosent av alle alvorlige ulykker skyldes at trafikkregler på en eller annen måte ikke er fulgt. (lenke til undersøkelsen), forklarer Arne Thomassen og fortsetter: 

– Fylkeskommunen jobber for å bedre trafikksikkheten, veistandard, gang- og sykkelstier og bedre mobiliteten i landsdelen. Da hjelper det lite at vi opptrer farlig i trafikken, sier en oppgitt Arne Thomassen.  

– Spør deg selv: hva kan jeg gjøre for å bidra? Kjører jeg trygt nok? Her må vi alle gå i oss selv. Årets oversikt over trafikkdrepte er dyster lesing og vi må alle ta ansvar for vår egen oppførsel i trafikken, sier Arne Thomassen. 

Nesten dobling i antallet trafikkdrepte i 2022  

Ved utgangen av juli hadde 72 mennesker mistet livet på norske veier hittil i 2022. På samme tid i fjor var antallet 40. Tallene kommer fra Statens Vegvesen. 

I juni og juli i år omkom 27 mennesker på norske veier. Det er 11 flere enn i de samme månedene i fjor.  

Fart dreper  

Fartsgrensen er en trafikkregel mange tøyer. Mange har ligget «bare litt over».  

- Det virker som vi oppfører oss annerledes med trafikkregler enn andre lover i samfunnet. Å tro at du ikke utsetter deg selv og andre for fare ved å bryte reglene, er helt feil, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. 

I 2020 hadde Politiet hele 117 500 saker med fartsovertredelser. En dybdeanalyse fra Statens Vegvesen viser at høy fart var en medvirkende faktor til 35 prosent av alle dødsulykkene på norske veier i 2020.  

1000 personer over hele landet ble spurt om de bryter trafikkreglene. Agder er fylket hvor flest svarer «av og til» eller «alltid»: 

 1. Agder – 84 prosent
 2. Viken – 83 prosent
 3. Trøndelag – 80 prosent
 4. Rogaland – 79 prosent
 5. Nordland – 78 prosent
 6. Troms og Finnmark – 75 prosent
 7. Vestland – 75 prosent
 8. Vestfold og Telemark – 73 prosent
 9. Innlandet – 71 prosent
 10. Møre og Romsdal – 69 prosent
 11. Oslo 67 prosent

Les hva Frende forsikring skriver, her.

Til toppen