Dette gjør oss mer attraktive for investorer

Agder er blitt den første fylkeskommunen med offisiell kredittrating. – Ratingen gjør oss mer attraktive for investorer og sikrer tilgangen vår på kapital også i utrygge tider, sier fylkeskommunedirektør, Tine Sundtoft.

Bilde. Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft og rådgiver i avdeling for virksomhetsstyring, Torstein Fredly. - Klikk for stort bildeFylkeskommunedirektør Tine Sundtoft og rådgiver i avdeling for virksomhetsstyring, Torstein Fredly. I bakgrunnen ses arbeidet med det nye fylkeshuset. En av Agder fylkeskommunes store investeringer. Agderfk

Agder fylkeskommune er tildelt den høyeste ratingen «AAA» - langsiktig kredittvurdering med stabile utsikter» fra Nordic Credit Rating AS. 

Rapport fra Nordic Credit Rating

Dette er det aller høyeste nivået man kan oppnå. Agder fylkeskommune er dermed den første fylkeskommunen med en offisiell kredittrating og den fjerde innenfor kommunesektoren. 

Kredittratingen baserer seg på inntektsanslag og god budsjettkontroll. Høy kredittvurdering gjenspeiler selskapets evne til å betjene gjelden. Kredittrating kan i tillegg bidra med å sette større søkelys på nøkkeltall for å ivareta økonomisk handleevne over tid.

–Dette er veldig positivt. Det er en anerkjennelse av arbeidet vårt og gjenspeiler at Agder er blant de raskest voksende regionene i Norge. Med veksten vår vil vi bidra med økte skatteinntekter i fremtiden. I Agder har vi også noen av de mest verdifulle områdene for regulerbar vannkraft i Europa. Den fornybare vannkraften er en viktig inntektskilde for oss, hvor vi mottar midler gjennom konsesjonskraft, sier fylkeskommunedirektør, Tine Sundtoft.

Anerkjennelse

I begrunnelsen skriver Nordic Credit Rating AS at: «den langsiktige kredittvurderingen gjenspeiler Agders fornuftige gjeldshåndtering, lave gjeldsbyrde og gode likviditet. Den reflekterer også fylkets sterke driftsmarginer og finansielle reserver.» 

Den gode kredittratingen er også et resultat av et sterkt statlig rammeverk for kommunesektoren, gjennom faste overføringer av rammetilskudd og inntektsutjevning. 

–Siden vi ble Agder fylkeskommune har vi jobbet systematisk med å øke renteinntektene samtidig som vi har brukt alle verktøy tilgjengelig for å redusere lånekostnaden. Kredittratingen kan bidra med å redusere rentekostnaden ytterligere, og det nye fylkeshuset er et eksempel på en stor investering hvor den nye kredittratingen vil være viktig, sier Sundtoft.

Allerede sett effekt

Agder fylkeskommune har allerede testet ut effekten av kredittratingen ved å refinansiere 283 mill. kroner i markedet.

Her er det kalkulert med en årlig besparelse på 175 000 kroner og en samlet besparelse på 1 mill. kroner over lånets løpetid på seks år. Halvparten av besparelsen kan tilskrives kredittratingen. 

–Noen investorer stiller krav til en offisiell kredittrating. Vi mottok tilbud fra nye investorer/pensjonsfond som viser at etterspørselen etter Agder fylkeskommunes gjeldspapirer har økt. Vi oppnådde også bedre rentebetingelser i markedet som viser at investorenes risikopåslag har gått ned sier Torstein Fredly, rådgiver i avdeling for virksomhetsstyring.

Agder fylkeskommune har 1, 13 mrd. kroner som skal refinansieres i år. 

–Dersom vi får tilsvarende effekt på disse lånene er det lite tvil om at vårt arbeid med å få en rating har vært fornuftig og økonomisk riktig, avslutter Fredly.