Felles politisk uttalelse fra Agder om tildelingskriterier for havvind 

Agder stiller krav til at havvindparkene skal driftes fra Norge, at virksomheten gir positive lokale ringvirkninger og skjer på en bærekraftig måte. 

Politisk ledelse i Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Lister IPR, Setesdal IPR, Region Kristiansand IPR og Østre Agder IPR har i felleskap etablert et samarbeid i Regionalpolitisk Industrigruppe i Agder. 

Innenfor havvind samarbeider gruppen nært med den regionale næringslivssatsingen - Fremtidens Havvind. Arbeidet ledes av fylkesordfører Arne Thomassen. 

Uttalelse til Olje- og energidepartementet om Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II 

I gruppens høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet om Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II legger et samlet Agder vekt på at utbygging og drift av havvindparker må skje på en bærekraftig måte. Videre mener politikerne at aktører som skal bygge ut havvind må forplikte seg til positive lokale ringvirkninger.

Prinsipielt mener den Regionalpolitisk Industrigruppen at det skal være et prosentsatsmål for nasjonalt innhold på minst 60 % for alle havvindutbygginger. Når det gjelder drift av havvindparkene mener gruppen at dette skal skje fra norske baser/havner. 

På Sørlige Nordsjø II mener et samlet Agder at det må planlegges for mer produksjon, og raskere tildelinger, enn det regjeringen legger opp til. Regionalpolitisk Industrigruppe mener også at regjeringen må legge til rette for at havvindkraften skal kunne brukes i fastlandsindustrien. 

Høringsuttalelse fra Regional Industrigruppe i Agder om prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II.

Høringsuttalelse fra Regional Industrigruppe i Agder om kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord.