Fem mistet livet i trafikken i Agder i 2021

For andre år på rad omkom mindre enn 100 personer i trafikken i Norge. Men i Agder døde fem personer i trafikken i 2021 mot tre i 2020.

Trafikk på motorveg. Færre dødsulykker på norske veger i 2021, men i Agder steg trafikkdrepte fra tre til fem. - Klikk for stort bildeDet omkom fem personer i trafikken i 2021, mot tre i 2020. Adobe Stock

I 2021 omkom 87 på norske veier. Tallet for 2020 var 93 og for 2019 var det 108 døde i trafikken. Tendensen er færre drepte over tid også i Agder.

– Oppsummeringen gir grunn til optimisme. Men vi har ingen å miste og skal fortsatt jobbe knallhardt for å redusere omfanget av alvorlige trafikkulykker, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

Hun slår fast at 2021-tallene er noe over målkurven som er satt som ambisjon, med maksimalt 350 drepte og hardt skadde på norske veier, hvorav maksimalt 50 drepte, innen 2030.

– Så langt vi har tall for i 2021, ser vi også en positiv utvikling i antall hardt skadde, sier Hovland.

Nyttårsaksjonen utsatt til 15. mars

På grunn av høyt smittetrykk er årets nyttårsaksjon utsatt til 15. mars. Aksjonen var opprinnelig planlagt arrangert tirsdag 11. januar. Nyttårsaksjonen arrangeres hvert år som en markering av døde og hardt skadde i trafikken i Agder.

Fortsatt mange hardt skadde i trafikken

Det er ikke den samme positive utviklingen blant de hardt skadde myke trafikantene, viser Vegvesenets foreløpige tall. Dette er alvorlige ulykker som i hovedsak skjer i byer og tettsteder og med tanke på ønske om at flere skal sykle å gå er det viktig å finne årsakene tik disse ulykkene.

– Det er også store mørketall når det gjelder hardt skadde. Veldig mange av de omfattende skadene på sykkel, til fots eller på el-sparkesykkel rapporteres ikke til politiet. Derfor blir de ikke en del av den offisielle skadestatistikken. Vi arbeider nå med å få en bedre oversikt over disse ulykkene for å kunne velge bedre løsninger og sørge for at det blir enda tryggere å ferdes langs veiene, sier vegdirektør  Hovland.

Norge fortsatt best i Europa

Internasjonalt har Norge i flere år hatt den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa – både målt opp mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

Det europeiske trafikksikkerhetsbyrået – European Transport Safety Council – sin undersøkelse kommer ikke før til sommeren, men det er grunn til å anta at Norge fortsatt er blant landene med best trafikksikkerhet i Europa også i 2021.

13th Annual Road Safety Performance Index (PIN) Report

Døde i trafikkulykker de siste ti årene

Trafikkdrepte i Agder og Norge 2012-2021
Årstall Agder Norge
2021 5 87
2020 3 93
2019 8 108
2018 10 108
2017 5 106
2016 11 135
2015 12 117
2014 9 147
2013 10 187
2012 13 145
 
Til toppen