Forkjørsregulering av fv. 3902 Kongshavnveien i Kristiansand

Fv. 3902 Kongshavnveien i Kristiansand er blitt forkjørsregulert. Alle kryss på strekningen er nå skiltet med vikepliktskilt inn mot Kongshavnveien.

Kart som viser fylkesvei 3902 Kongshavnveien i Kristiansand - Klikk for stort bildeFv. 3902 Kongshavnveien i Kristiansand.

Fv. 3902 Kongshavnveien i Kristiansand ble tidligere i år planlagt og vedtatt forkjørsregulert. Det betyr at det som tidligere har vært vanlig høyreregel i kryssene på strekningen, nå er skiltet om til vikeplikt fra sideveiene på strekningen.

Veien ble i forrige uke skiltet og merket med forkjørsregulering. Dette arbeidet ble ferdigstilt fredag 15. desember.

Kart over strekningen på Vegkart