Fv. 450 Brokke-Suleskard stenger for vinteren tirsdag 31. oktober kl. 12

Tirsdag 31. oktober kl. 12 stenger fv. 450 Brokke-Suleskard for sesongen. På grunn av vernebestemmelsene for villreinstammen skal vegen være stengt hver vinter fra og med 1. november til og med 20. mai.

Foto av fv. 450 Brokke-Suleskard - Klikk for stort bildeFv. 450 Brokke-Suleskard SanGero/Adobe Stock

Den delen av fylkesveg 450 som går mellom Brokke i Setesdal og Suleskard i Sirdal ble først åpnet i 1990. Vegen er vinterstengt fra og med 1. november til og med 20. mai.  Agder fylkeskommune er pliktig å stenge vegen senest 31. oktober hvert år som følge av vernebestemmelsene. Første mulige åpningsdato er 21. mai, men dette avhenger av snøforholdene i fjellet.

Villreinstammen

Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde har som et av hovedformålene å ta vare på den sørligste villreinstammen i Europa. Videre står det i forskriften at vegen Brokke-Suleskard skal være stengt i tidsrommet fra og med 1. november til og med 20. mai. 

Forskriften om vern av Setesdal vesthei kan du lese her (lovdata.no).