Fylkesutvalgets vedtak 21. juni 2022

Fylkesutvalget behandlet sak om nytt fylkeshus, vedtok tilskudd på to millioner kroner til planlegging og gjennomføring av Tall Ships Races, Arendal 2023 og forslag til endringer i løyvekrav for drosje.

Nedenfor følger pressemelding om saker som ble behandlet av fylkesutvalget i Agder fylkeskommune 21. juni 2022. Møtet ble avholdt på Fylkeshuset i Kristiansand, møterom Haven, Tordenskjoldsgate 65.

Opptak av møtet blir tilgjengelig på egen side nett-TV fra politiske møter. 

Protokoll fra møtet blir lagt ut på fylkeskommunens møtekalender hvor også saksliste og dokumenter er tilgjengelig.

Spørsmål kan rettes til:

  • Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
  • Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

Utvalgte saker:

Nytt fylkeshus

Fylkesutvalget vedtok følgende:

1.    Dekningsgraden reduseres til 60%.
2.    Det aktivitetsbaserte konseptet baseres på minilandskap.


Søknad om tilskudd til planlegging og gjennomføring av Tall Ships Races, Arendal 2023

Agder fylkeskommune gir et tilskudd på to millioner kroner til Arendal kommune til
gjennomføring av arrangementet Tall Ships Races i 2023.

Det har tidligere vært opplegg for samling for de seilende når de ankommer land. Det oppfattes positivt dersom arrangementet tilrettelegger for det.

Høring - forslag til endringer i løyvekrav for drosje med videre

  1. Fylkesutvalget støtter forslagene til endring i drosjereguleringen som er foreslått i høringen fra Samferdselsdepartementet.
  2. Fylkesutvalget støtter ikke forslaget om at løyvehaver skal dokumentere at visse driftsvilkår er oppfylt, pkt. 6.7.
  3. For å bedre kontrollen med næringen oppfordrer fylkesutvalget Samferdselsdepartementet å arbeide for en snarlig innføring av et nasjonalt digitalt kjøreseddelregister.

Andre saker som ble behandlet:

PS 83/22    22/00172    Godkjenning av protokoll fra møte 31.05.-01.06.2022     
PS 85/22    20/07485    Farsund kommune - uttalelse med innsigelse til offentlig ettersyn av omregulering Farsund Senter - gnr/bnr 1/457     
PS 86/22    22/12588    Høring - forslag til endringer i løyvekrav for drosje med videre   PS 88/22    20/26972    Samarbeidsavtale om tilsetting av felles vannområdekoordinator i Otra vassområde     
PS 89/22    20/26972    Samarbeidsavtale om tilsetting av felles vannområdekoordinator for vannområdene Mandal-Audna, Lygna og Sira-Kvina     
PS 90/22    20/26972    Samarbeidsavtale om tilsetting av felles vannområdekoordinator for vannområdene Nidelva og Gjerstad-Vegår     
PS 91/22    22/13080    Årsmelding 2021 Vigo IKS     
PS 92/22    22/13595    Lister kompetanse - årsmelding 2021     
PS 93/22    22/13646    Årsmelding 2021 NDLA     
PS 94/22    22/00169    Meklerens forslag på uravstemning blant KS medlemmer     
PS 95/22    22/00172    Årsrapport Agder arbeidsmiljø IKS     
PS 96/22    22/00172    Årsrapport IKT Agder IKS     

OS 17/22    22/00172    Fylkesutvalget - Eventuelt 21.06.2022    
 

Til toppen