Fylkesutvalgets vedtak og innstillinger 19. mars 2024

I saken om samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 innstilte fylkesutvalget til fylkestinget å vedta justert plassering av bomstasjonene på E18 Oddernesbroa og Lundsbroa slik det er foreslått i Statens vegvesens faglige grunnlag. Fylkesutvalget innstilte også på at det ikke etableres en bomstasjon på Travparkveien, slik det er foreslått i Statens vegvesens faglige grunnlag. Det bes om ny sak ett år etter bommene er blitt satt opp som belyser trafikklekkasje. Fylkesutvalget vedtok også støtte til The Ocean Race i Arendal 2025.

Fylkesutvalget 2023-2027. Foto - Klikk for stort bildeFra venstre: Beate Marie Johnsen (V), Jane Nystøl (KrF), Gro Bråten (Ap), Tore Vamraak Grobæk (H), Jorunn Lossius (KrF), Even Tronstad Sagebakken (Ap), Kristin Ljosland (Sp), Arne Thomassen (H), Erik Lindøe (H) Morell Høyer-Berntsen (SV), Kai Steffen Østensen (Ap), Unni Nilsen Husøy (FrP), Alf Erik Andersen (FrP), Ida Grødum (H) Kjell Inge Søreide

Utvalgte saker:

49/24 Søknad om tilskuddsmidler til pilotprosjekt i Setesdal om mer robust ekomnett i og ut av regionen

Fylkesutvalget vedtar å gi et tilskudd på 480 000 kroner til Setesdal interkommunale politiske råd til prosjektet: «Mer robust ekomnett i og ut fra Setesdals-regionen».

50/24 Svar på utsatt sak. Samferdselspakke for kristiansandsregionen fase 3. Justering av bomstasjoner

Fylkestinget vedtar justert plassering av bomstasjonene på E18 Oddernesbroa og Lundsbroa slik det er foreslått i Statens vegvesens faglige grunnlag.

 Fylkestinget vedtar at det ikke etableres en bomstasjon på Travparkveien slik det er foreslått i Statens vegvesens faglige grunnlag. Det bes om ny sak ett år etter bommene er blitt satt opp som belyser trafikklekkasje.

56/24 Tilskuddssøknad FVN ung

Agder fylkeskommune fortsetter samarbeidet med FVN Ung i skoleåret 24/25. Søknaden om økonomisk støtte avslås.

57/24 Søknad om tilskudd til The Ocean Race i Arendal 2025

Fylkesutvalget bevilger 500 000 kroner, fordelt med 250 000 kroner i hvert av årene 2024 og 2025, til arrangementet The Ocean Race i Arendal i 2025. Midlene dekkes inn i 1. tertial.

Andre saker som ble behandlet:

51/24 Vennesla kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2040 - høring av planforslag

52/24 Utlysning av innovasjonsmidler til kommuner i Agder

53/24 Oppfølging av sak om papirløse flyktninger - ønske om finansiering av kunnskapsgrunnlag

54/24 Høringsuttalelse - Innskrenkning av tannhelsehjelp med botidskrav for unge voksne

55/24 Søknad om støtte til etablering av skogsmaskinfond

Orienteringssaker

Kompetanseløft for samfunnsplanlegging på Agder v/ Kåre Kristiansen

Opptak og saksdokumenter

For fullstendig oversikt, se opptak av møtet som blir lagt ut her:

Politikk - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Saksfremlegg, vedlegg og protokoller er tilgjengelig på møtekalenderen her:  
eInnsyn - Fylkesutvalget (19.03.2024) – Møte – Fylkesutvalget

Forslag og votering finner du på Kaukus – vårt system for digital håndtering av politiske møter: Offentlig informasjon (kaukus.no)

Spørsmål kan rettes til:

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no