HL Bygg skal bygge dagsturhyttene

HL Bygg - Norgeshus fra Grimstad har fått oppdraget med å bygge inntil 25 dagsturhytter de neste to årene. – Vi er veldig fornøyde med at vi fikk dette oppdraget. Vi gleder oss til å komme i gang, sier daglig leder, Johan Fredrik Lehland. 

Glade for avtale om å bygge Dagsturhytte. Foto. - Klikk for stort bildeDaglig leder i HL Bygg AS, Johan Fredrik Lehland og prosjektleder i Agder fylkeskommune, Bård Andreas Lassen. Agder fylkeskommune

 

 

Agder fylkeskommune har i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank invitert kommunene i Agder til å sette opp hver sin dagsturhytte med bibliotek. Dagsturhyttene skal være attraktive turmål i nærmiljøet som kan bidra til mer friluftsliv og bedre folkehelse.  

Dagsturhyttene, som er tegnet av Feste Sør AS, har en grunnflate på ca. 28 m2, og skal bygges i tre. Hyttene skal ha oppholdsrom med sitteamfi og vedovn, bod, overdekt inngangsparti og lagringsplass for ved. Hyttene skal også ha solcellepanel og enkel belysning inne og ute. Det legges opp til et lite hyttebibliotek i hver hytte. Materialer og tekniske løsninger er valgt med sikte på lang levetid samt enkelt og minst mulig vedlikehold. Hyttene skal bygges av prefabrikkerte elementer som kan settes raskt sammen på den enkelte tomt. 

Alle de 25 kommunene er med i prosjektet. Agder fylkeskommune har på vegne av kommunene i Agder gjennomført en felles anskaffelse for bygging av inntil 25 dagsturhytter de neste to årene. Pris for nøkkelferdig dagsturhytte blir 930 000 kr.

 

Dagsturhytte ved vannkanten. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeEksempel på Dagsturhytte. Feste Landskap/Arkitektur

 

 

HL Bygg fikk oppdraget

Tilbudskonkurransen for bygging av dagsturhyttene ble lyst ut i februar med tilbudsfrist 1. april. 5 firmaer leverte tilbud bygging av hyttene. Etter en samlet vurdering av pris og oppgaveforståelse, fikk HL Bygg tildelt oppdraget med å bygge dagsturhyttene.

– Da vi første gang hørte om dagsturhytteprosjektet så tenkte vi at dette var et kult prosjekt som vi bare skulle ha. En skikkelig fjær i hatten Både fordi elementbygging passer perfekt for oss, men også fordi det var et prosjekt som var litt uvanlig og som omfattet hele Agder, sier Johan Fredrik Lehland. Han forteller også at de allerede har planlagt en konkurranse blant de ansatte om å være først til å besøke alle hyttene.

Prosjektleder i Agder fylkeskommune, Bård Andreas Lassen, mener at HL Bygg utmerket seg med et godt tilbud. 

–Tilbudet fra HL Bygg viste at de har god erfaring med elementproduksjon og bygging av mindre hytter sammensatt av elementer. De viste også god forståelse for oppdraget som er litt uvanlig i og med at det skal bygges 25 like hytter på 25 ulike tomter rundt om i fylket. Når de i tillegg hadde den laveste prisen, så falt valget på dem. Vi er trygge på at HL Bygg vil levere i tråd med avtalen som nå er inngått. 

Pris pr. hytte ble noe høyere enn anslått

Agder fylkeskommune har tidligere anslått en kostnad på rundt 800 000 kr for en nøkkelferdig dagsturhytte med ovn og solcellepanel. HL Bygg skal imidlertid ha 930 000 kr pr. dagsturhytte som settes opp. Dette er omtrent 15 % høyere enn prisen som ble satt da prosjektet startet i 2020. 

–På grunn av markant prisvekst på energi og bygningsmaterialer, har vi vært spent på om og eventuelt hva slags tilbud vil ville få inn. Det er ikke enkelt å få en fast pris uten indeksregulering for de neste to årene med den usikre markedssituasjonen som vi opplever nå. Vi er derfor godt fornøyde med avtalen med HL Bygg, sier Lassen.

Ekstrakostnaden på 130 000 kr pr. hytte dekkes gjennom spillemidler og tilleggsbevilgning fra Agder fylkeskommune. Med tilleggsbevilgningen på 2 175 000 kr har fylkeskommunen gått inn med til sammen 6 300 000 kr i prosjektet. Dette er omtrent det samme som Sparebankstiftelsen SR-bank bidrar med i prosjektet. Sammen med spillemidler og momskompensasjon, gjør dette at hver enkelt kommune kun betaler en egenandel på rundt 60 000 kr for selve hytta. Dette er noe lavere enn hva kommunene tidligere har blitt forespeilet. Klargjøring av tomt og annen tilrettelegging kommer i tillegg.

Bygging starter i september

Fremdriftsplanen legger opp til at bygging av dagsturhyttene starter til høsten, og at siste hytta skal stå ferdig senest våren 2024.

- Vi har stilt krav om at leverandøren skal presentere en testhytte i august, og at arbeidet med oppføring av de første hyttene starter i september. Deretter blir hyttene satt opp fortløpende frem til mai 2024, sier Bård Lassen. Han forteller videre at selv om det er fylkeskommunen har gjennomført tilbudskonkurransen for bygging av hyttene, så er det hver enkelt kommune som er byggherre og ansvarlig for sitt hytteprosjekt. Kommunene er også ansvarlig for å finne tomter og klargjøre disse før hyttene skal settes opp. 

Ytterligere informasjon om Dagsturhytta

Til toppen