Interessert i el-båter og lademuligheter?

Nå utvikles en ny nettside med eget ladekart som viser hvor el-båter kan lades!

Oversiktsbilde av kystlandskap med mange fritidsbåter. - Klikk for stort bildeSammen elektrifiserer vi kysten for fremtidens båtliv! go:LEIF

I forbindelse med Arendal Båt & Fritidsmesse kunne el-båter prøves ut, og i Arendal gjestehavn er det nå montert normallader for el-båter. Samtidig utvikles nettsiden elbat.org med eget ladekart.

Agder deltar i el-båtladeprosjekt

Norge og Sverige har til sammen én million motordrevne fritidsbåter. Nesten alle er drevet av fossilt brensel, og CO2-utslippene er beregnet til over 400 000 tonn per år. Ulike miljøskadelige stoffer kommer i tillegg til dette.

I el-båtladeprosjektet «go:LEIF» samarbeider norske og svenske deltagere for å legge forholdene til rette for å etablere en «ladeveg» for elbåter i fritidsbåthavner blant annet langs Agder-kysten. Målet med prosjektet er å bidra til grønn omstilling gjennom elektrifisering, smart teknologi og bærekraftige forretningsmodeller. 

Gode forutsetninger

Med våre mange havner, vår fritidsbåtkultur, flotte destinasjoner og tradisjon for båtproduksjon har Skagerrak-regionen gode forutsetninger for rask omstilling innen el-båtlading og tilstøtende tjenester. I vår region finnes også aktuelle teknologileverandører.

Prosjektnavnet «go:LEIF» er kommet til som en forkortelse av «Grønn Omstilling med Lading, Elektrifisering og Infrastruktur for Fritidsbåter». Prosjektet får finansiering fra EU gjennom Interreg-samarbeidet Øresund-Kattegat-Skagerrak, og Agder fylkeskommune deltar sammen med Arendal kommune, Universitetet i Sørøst-Norge og en rekke andre aktører. Prosjektet avsluttes 31. desember 2025.