Inviterer til Levekårskonferansen 2023!

Agder fylkeskommune, sammen med Kristiansand kommune, Frivillighet Norge og Senter for forskning på folkehelse og levekår ønsker velkommen til Levekårskonferansen 2023!

Bilde av plakat for Levekårskonferanse 2023. Gutt som klatrer i et tre. - Klikk for stort bildeInviterer til Levekårskonferansen 2023

–Over 110.000 barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det er en nasjonal utfordring som vi også kjenner godt til i Agder. Vi vet etter hvert en del om hva det vil si å vokse opp i fattigdom, og om hvordan vi bør jobbe sammen på tvers av fagfelt, forskning, politikk og frivillig sektor. Dette vil vi få høre om på Levekårskonferansen, sier Bjørn Stian Hellgren, rådgiver i avdeling for bærekraftig utvikling og Jonas Ravn Øhlckers, rådgiver i avdeling for idrett, kultur og frivillighet. 

De sitter begge i arbeidsgruppen for konferansen.

Levekårskonferansen 2023 finner sted på Radisson Blu Caledonien Hotell i Kristiansand 29.-30. november. 

Målgruppa er fagfolk, ledere, politikere, frivillige og andre interesserte.

Til konferansen kommer blant annet:

  • barneombud Inga Bejer Engh
  • professorene Mari Rege, Universitetet i Stavanger og Henrik Dae Zachrisson, Universitetet i Oslo fra den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen om barn i fattige familier 
  • forskere fra Nye mønstre-modellen
  • politisk ledelse fra Barne- og familiedepartementet og fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
  • Frivillighet Norge
  • ALLEMED (gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi)
  • direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune, Vegard Nilsen

Program og påmeldingslenke