Jakten på kompetansen - krise eller mulighet? Svaret ble muligheter….

- Det var mange gode innlegg og spisset budskap som ble fremført. Hvis jeg skal oppsummere dagen må det være at vi nå har mange gode verktøy for å sikre at flere gjennomfører utdanning, at bedrifter kan ta inn mennesker med hull i CV’en og at regionen kan sikre nødvendig kompetanse ved å inkludere flere inn i utdanning og arbeid, forteller Rachel Berglund, en av arrangørene fra Agder fylkeskommune. - Nå må vi som Ismail Ahmed Mahammed sa det, «bare gjøre det»!

Gjorde stort inntrykk

Ismail Ahmed Mahammed, politisk rådgiver for ordfører i Kristiansand stod for den offisielle åpningen av dagen. Han var tydelig i sitt budskap:

- Nå må vi ikke bare snakke om integrering og mangfold, og om hvordan vi skal kvalifiserer folk. Vi må gi en sjanse. Bare gjøre det. Ordfører Mathias Bernander valgte å ta en sjanse ved å gi meg jobb som hans politiske rådgiver. Han kunne funnet flere med mer kompetanse, men han gjorde det rett og slett fordi han kunne. Det er det flere bedrifter og organisasjoner som må gjøre, bare gjøre det rett og slett. Det var en engasjerte appell som gjorde stort inntrykk på forsamlingen.

Viktig tema

Veien til et bærekraftig samfunn krever ny og oppdatert kompetanse. Behovet for rett kompetanse på rett plass er viktigere enn noen gang, og flere egder må bidra i arbeidslivet. Hvordan løser vi denne utfordringen på Agder? Dette store spørsmålet var tema for forum for bærekraftig utvikling som nylig ble arrangert.

På programmet stod en rekke innlegg om hvordan regionen i dag jobber på ulike måter og med ulike aldersgrupper nettopp for å sikre rett kompetanse og flere i jobb.

Anerkjenn også læring utenfor skolen

Marius Kjelle Roppen, ungdommens fylkesordfører var en av de som deltok på Forum for bærekraftig utvikling. Han trakk fram unges behov for god rådgivning, tidligere tilknytning til arbeidslivet og at det ligger mye læring i utenom-pedagogiske aktiviteter. 

Sissel Strickert som er avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommunen forklarer at #vårtagder, med årets Forum for samfunnsutvikling har samarbeidet med en flott programkomite med medlemmer fra NAV, LO, NHO, KS, UiA, Eyde-klyngen og fylkeskommunen. - Det skal mye arbeid til for å gjennomføre en hel dag med kvalitet og profesjonell gjennomføring. Tusen takk til alle som har gjort det mulig.

Fylkesordfører Arne Thomassen oppsummerte dagen slik: Løsningen er kunnskap og kompetanse! Og flere innafor!