Kristiansandsregionen klar til forhandlinger om byvekstavtale

Kristiansandsregionen er klare til å forhandle om en Byvekstavtale med staten. Fredag inviterte Samferdselsdepartementet til markering av forhandlingsstart. 

Foto av fylkesordfører Arne Thomassen og ordfører o Kristiansand Mathias Bernander. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Arne Thomassen og ordfører i Kristiansand Mathias Bernander er klar til forhandlinger med staten om en byvekstavtale for kristiansandsregionen. Camilla Hovstø

Ordfører i Kristiansand Mathias Bernander og fylkesordfører Arne Thomassen er positive til invitasjonen, men understreker at de vil avvente resultatet av forhandlingene før de eventuelt kan anbefale en framforhandlet avtale.

Målet for byområdene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Byvekstavtaler er Statens viktigste verktøy for å nå dette målet, også kalt nullvekstmålet.

Spennende forhandlinger

– Det blir spennende å se hva Staten forventer av regionens arealpolitikk for at vi skal kunne inngå en Byvekstavtale. For meg er det viktig at arealpolitikken formes og bestemmes lokalt, sier ordfører Mathias Bernander i Kristiansand.

– En Byvekstavtale kan gi regionen opp mot en milliard kroner over en tiårsperiode til tiltak som bidrar til nullvekstmålet. Dette er friske penger som vi trenger til både til sykkelveier, gå-tiltak og kollektivtrafikk i regionen, utdyper fylkesordfører Arne Thomassen.

Kommunene i Kristiansandsregionen vil nå starte forhandlinger med Staten for å komme frem til en byvekstavtale. Det forventes at det tar cirka ett år å fremforhandle en avtalen. Når et forslag til Byvekstavtale er klart, skal avtalen vedtas av kommunene i Kristiansandsregionen.

Glad for forhandlingsstart

Fredag var en delegasjon fra regionen i Oslo for å motta invitasjonen. Fylkesordfører Jorunn Gleditsch Lossius (KrF), ordfører i Vennesla Nils Olav Larsen (KrF), opposisjonsleder Gro Bråten (A) i Agder og opposisjonsleder Kenneth Mørk (A) i Kristiansand representerte politisk. 

– Regjeringen vil bidra ytterligere til en kraftfull og langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for at Kristiansandsregionen kan nå nullvekstmålet for personbiltransport. Jeg er glad for å endelig kunne si at det er klart for å starte forhandlinger om en byvekstavtale for Kristiansandsregionen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fredag inviterte Samferdselsdepartementet Kristiansandsregionen til markeringen av forhandlingsstart om en byvekstavtale. Regjeringen har fastsatt et mandat som skal legges til grunn for forhandlingene. Statens vegvesen skal lede forhandlingene og det legges opp til å komme raskt i gang.

– En viktig del av byvekstavtalen er å samordne areal- og transportplanleggingen. Regjeringen ønsker et aktivt samarbeid med regionale og lokale aktører for å støtte utviklingen av Kristiansandsregionen som et godt sted å bo og leve, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Nullvekst i persontransport

Byvekstavtalene skal legge til rette for en utvikling i tråd med nullvekstmålet, der vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Hovedformålet er å skape attraktive og klima- og miljøvennlige byer med god fremkommelighet.

– De fire største byene våre og Tromsø har allerede byvekstavtaler. Nå ligger alt til rette for at Kristiansandsregionen skal kunne starte forhandlinger. Vi er glade for å kunne inngå et langsiktig og forpliktende samarbeid gjennom en byvekstavtale for Kristiansandsregionen, sier Nygård.

 

Les mer

Mandat for forhandlinger om en byvekstavtale for Kristiansandsregionen

Foto fra fredag:

Disse var til stede i Oslo fredag: Fra venstre Solveig Paule (Jernbanedirektoratet), Hans Munksgaard (Agder fylkeskommune), Morten Rannem (Statens vegvesen, Sigrun Prestbakmo (Kommunal og distriktsdepartementet), opposisjonsleder Gro Bråten og fylkesvaraordfører Jorunn Gleditch Lossius (begge Agder fylkeskommune), Ove Myrvåg (Statens vegvesen), Tom Kalsås (samferdselsdepartementet), ordfører i Vennesla Nils Olav Larsen og opposisjonsleder i Kristiansand Kenneth Mørk (Kristiansand kommune). Kristoffer Rød-Lindberg, Samferdselsdepartementet