Kurs – hvordan utvikle gode utendørs møteplasser i Agder

Dette er et praksisnært og konkret kurs utviklet i samarbeid med Agder fylkeskommune. Nå håper vi mange vil ta kurset som er et kombinert digitalt og fysisk kurs, forklarer Linn Øysæd Gyland, rådgiver i avdeling for folkehelse.

Om kurset

Gjennom teori, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder vil du på kurset lære mer om hvordan du kan komme frem til egnet lokalisering, målgruppe og konsept for din møteplass. Du vil få kjennskap til egnede metoder og opplegg for medvirkning og tips til å bestille riktig kompetanse, på riktig tidspunkt.

Påmeldingsfrist: 5. april 2024

 Hvorfor kurset?

 Dette kurset er til deg som jobber i en kommune i Agder, og som ønsker mer kunnskap om hvordan man utvikler gode møteplasser. Du kan jobbe med folkehelse, plan, idrett, kultur eller noe helt annet. Vi ønsker tverrfaglig deltakelse fra hver kommune, helst med flere personer, hvor ulike fag og kompetanseområder er representert, forklarer Linn Øysæd Gyland.

Mer informasjon og påmelding finner du her