Lærlinger i kommunene – Agder best i landet

Agder er det fylket i landet som har flest lærekontrakter i kommunal sektor. Det viser nylig publisert tall fra utdanningsdirektoratet (Udir) og statistisk sentralbyrå (SSB) for 2021.

– Det er alltid hyggelig å toppe en slik statistikk, men det ligger mange år med arbeid bak. Agder har lenge skåret høyt på oversikt over antall lærlinger per innbygger, og de siste årene har også kommunene hatt et skikkelig løft. Vi ser at målrettet arbeid fra KS, kommunene, opplæringskontor og fylkeskommunen har ført til at kommunene både ser sitt ansvar for egne ungdommer OG tar inn lærlinger. Det sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

Statistikk fra Udir som viser at Agder topper statistikken over antall lærekontrakter pr 1000 innbyggere - Klikk for stort bildeOversikt over antall lærekontrakter pr 1000 innbyggere KS/Udir

Kunne vært enda bedre

Også leder av Yrkesopplæringsnemnda i Agder, Hildegunn Fardal, er fornøyd med tallene:

 – Det er svært gledelig at kommune-Agder topper statistikken over antall lærlinger per 1000 innbyggere. Det viser at målene om å øke antall lærlinger blir realisert i både kommuner og fylkeskommunen. Tallene er også en bekreftelse på Yrkesopplæringsnemndas oppfatning om en stadig høyere etterspørsel etter fagarbeidere på Sørlandet. Tross rekordresultater kunne faktisk flere kommuner hatt enda flere lærlinger, særlig i tekniske yrkesfag og lærefag som ernæringskokk og kontormedarbeider, dersom det hadde vært flere søkere. Vi trenger enda flere ungdommer som ønsker å blir fagarbeider i kommune-Agder fremover, sier Hildegunn Fardal.

Agder må øke andelen fagarbeidere

– Fremover vil vi fortsette arbeidet med å øke andelen som får læreplass og dermed kan fullføre sin yrkesutdanning. Det er et økende behov for fagarbeidere i regionen og vårt mål er at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass.

Så er det viktig å få frem at fokus på yrkesfag og fagarbeidere også gjør at mange ungdom nå velger yrkesfag. Ved årets inntak har 51 prosent av søkerne yrkesfag som første valg. Det betyr at når det både er ungdom som vil ta yrkesfag og det er tilgjengelige læreplasser, så blir formidlingstallene høye. Så må vi bare fortsette dette arbeidet slik at gjennomføringen blir enda høyere.

Agder fylkeskommune har gått foran som et godt eksempel og derfor har vi rundt 80 løpende lærekontrakter i de fylkeskommunale virksomheter i år, avslutter Arly Hauge.  

Til toppen