Millionstøtte fra Forskningrådet til innovasjonsprosjekt om inkludering av utsatte ungdommer

Agder fylkeskommune og NORCE er tildelt 6 millioner fra Forskningsrådet til et innovasjonsprosjekt som skal bidra til økt kunnskap om inkludering av utsatte ungdommer. – Dette er en skikkelig gladmelding og ikke minst en annerkjennelse for alle som har arbeidet med prosjektet, sier fylkesdirektør for utdanning, Arly Hauge. 
 

Bilde av fylkesdirektør for utdanning,  Arly Hauge. - Klikk for stort bildeFylkesdirektør for utdanning, Arly Hauge. Erling Slyngstad      

Midlene kommer fra Norges forskningsråds utlysning for innovasjon i offentlig sektor,og går til et samarbeid mellom fylkeskommunen og NORCEs forskningsmiljø innenfor arbeidsliv og inkludering.

Hensikten er å undersøke effektene av disse prosjektene, og vurdere hvordan de best kan innlemmes i de videregående skolenes innsats for inkludering og mestring. Hovedmålet med innovasjonsprosjektet er å få mer kunnskap om hvordan man best kan følge opp unge i risiko for varig utenforskap. 

– Skole er det viktigste enkelttiltaket vi har for å sikre inkludering og deltakelse, og støtten fra Forskningsrådet blir særdeles viktig for Agder fylkeskommunes videre arbeid, sier Hauge.

Stort behov for kunnskap om hvilke tiltak som virker

Prosjektene gjennomføres i samarbeid med NAV og flere kommuner i regionen. Med utgangspunkt i Supported Employment-metodikken, gir ungdomsveiledere/loser tett, fleksibel og langvarig oppfølging til utsatte ungdommer, med utgangspunkt i hver enkelt ungdom sine individuelle behov og målsetninger.

– I Agder har vi satt levekår og ungt utenforskap tydelig på agendaen over lang tid. Vi ser at det er et stort behov for kunnskap om hvilke tiltak som virker, og hvordan vi kan samarbeide bedre på tvers av etablerte organisasjoner og ansvarsområder. Tildeling en av forskningsmidler vil bidra til å ta oss et stort skritt videre i denne retningen, sier rådgiver Helle Ingeborg Mellingen, som skal lede innovasjonsprosjektet. 

– Ved å samarbeide tett med forskere, skal vi finne ut om oppfølgingen gir de resultatene vi forventer, og også gir samfunnsøkonomisk effekt. Vi ønsker å utforske hva som skal til, også på systemnivå, for at man lykkes med å inkludere utsatt ungdom både i skolehverdagen og i samfunnet ellers. Ved å kombinere flere ulike forskningsmetoder, og følge ungdom over tid, skal dette prosjektet gi oss kunnskap som vi ser at det er stort behov for når vi skal løse en av de store samfunnsflokene våre, avslutter Mellingen.

Til toppen