Morrow vil føre til 4500 arbeidsplasser i arendalsregionen

Etableringen av Morrows batterifabrikk i Arendal vil føre til 4500 arbeidsplasser i arendalsregionen. Dette kommer fram i en en fersk analyse som ble offentligjort i dag.

Bilde av Morrows planlagte batterifabrikk i Arendal. - Klikk for stort bildeMorrow Batteries etablering i Arendal vil i følge en analyse fra Menon Economics føre til 4500 arbeidsplasser i regionen. Morrow Menon Economics har på oppdrag for Arendal Kommune og Agder fylkeskommune gjennomført en analyse om ringvirkningene og samfunnseffektene av Morrows batteries etablering i Arendal og Arendalsregionen (Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand).

Analysen gir kunnskap som styrker beslutningsgrunnlaget for den videre samfunnsplanleggingen.

Sysselsettingseffekter

Morrows aktivitet vil legge grunnlag for i overkant av 3 500 sysselsatte internt og hos deres leverandører og underleverandører i arendalsregionen. I tillegg vil den økte tilflytting til regionen føre til konsumeffekter (sysselsatte hos Morrow og leverandører bruker sin lønn hos lokale bedrifter) og offentlig sysselsetting (økt befolkning = økt behov for offentlig sysselsetting). Samlet er det snakk om 4500 arbeidsplasser i arendalsregionen. I tillegg vil Morrow legge til rette for 350 arbeidsplasser i resten av Agder, samt over 1100 arbeidsplasser i landet for øvrig.

Sysselsettingseffektene i arendalsregionen fordeler seg på:

  • 2500 ansatte i Morrow
  • 200 hos leverandører som leverer eksklusivt til Morrow
  • 300 hos leverandører som både leverer til Morrow og andre aktører i batteriverdikjeden
  • 530 hos andre leverandører og underleverandører
  • 530 ansatte som følge av konsumeffekter
  • 480 som følge av behov for offentlige tjenester

– Dette er tall som kan vokse. Vi jobber nå strategisk for å tilrettelegge for ytterligere underleverandører gjennom Eyde Material Park, og noen bedrifter vil alene kunne øke dette med ytterligere 400 arbeidsplasser. Vi er på vei til å bli selve sentrum for batteriverdikjeden, sier ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal.

– Denne rapporten er viktig for det videre arbeidet med å realisere verdens mest kostnadseffektive og bærekraftige batterifabrikk. Den bekrefter mange av de hypotesene vi i Morrow har hatt om hvordan påvirkning vi vil ha lokalt. Ønsker man å jobbe å for å realisere det grønne skifte så er det bare å begynne å se sørover uavhengig av om du har doktorgrad eller fagbrev, sier administrerende direktør Terje Andersen i Morrow.

Befolkning og bolig

Som følge av Morrows etablering vil Befolkningen i Arendalsregionen øke med 6000 personer. Det vil være størst vekst i gruppen 25-34 år. Arendal vil frem mot 2030 ha den høyeste nettoinnflyttingen man har opplevd noen gang.
Hvor mange som vil bosette seg i Arendalsregionen vil være tett knyttet sammen med boligutbyggingen i regionen. Morrows etablering vil øke etterspørselen etter boliger betydelig, og boligbygging kan bli en betydelig flaskehals. Det er et spesielt behov for leiligheter og utleieboliger. Dette stiller bygg- og anleggsbransjen overfor store utfordringer og muligheter i mange år fremover.

– Dette synliggjør viktigheten av å lykkes med Morrow Batteries. Her må hele Agder trekke i samme retning og det er en viktig test på om Agder klarer å stå samlet når slike enorme muligheter for landsdelen melder seg. Dette er hele Agders prosjekt, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Kompetanse

Den store utfordringen knyttet til kompetanse ligger ifølge Menon i rekrutteringen til relevante utdanningsløp, spesielt ved fagskoler og videregående skoler innen yrkesfag.

På kort sikt peker Menon på viktigheten av å utvikle etter og videreutdanningsløp for å styrke batterikompetansen til arbeidskraft hentet fra tradisjonell prosessindustri. På lang sikt peker Menon på viktigheten av å jobbe sammen for å sikre relevante og attraktive muligheter for dem som ønsker å bo og jobbe enten yrkesfaglig eller akademisk i Arendalsregionen.

– Dette setter egder i arbeid og kan bedre levekårene i landsdelen betraktelig. Det er også tydelig at vi må utvikle gode utdanningsprogram. Her er vi allerede i gang med blant annet den nye Fagskolen i Agder i Grimstad, som blir helt avgjørende sett i lys av denne rapporten, sier fylkesordføreren.

– Dette tydeliggjør de store mulighetene som ligger i Arendal, arendalsregionen og Agder, både for dem i batteriverdikjeden og de som ønsker å levere tjenester til Morrow og underleverandører. Det Menon også påpeker her er at det vil være et stort behov for offentlige ansatte og andre tjenester i  Arendal skal vokse, oppsummerer ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal.

Vedlegg

Ringvirkninger og samfunnseffekter av Morrows etablering i arendalsregionen | Rapport (pdf) (PDF, 2 MB)

Til toppen