Næringsforeningen i Kristansandsregionen ønsker å løfte Agder til best i klassen i Likestilt arbeidsliv

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er Likestilt arbeidslivs samarbeidspartnere, og ble i november i år Likestilt arbeidsliv-sertifiserte for første gang. I forkant av sertifiseringen besøkte vi administrerende direktør, Trond M. Backer, for å høre mer om arbeidet. Han er klar på at likestilling, inkludering og mangfold er noe han håper flere virksomheter vil jobbe aktivt med, og at Næringsforeningen ønsker å gå foran som et godt eksempel.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Agder-løft må til

Administrerende direktør i NiKr er opptatt av å løfte Agder fra å være en av de regionene som scorer dårligst, til å bli en av de som gjør det virkelig bra når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har 1150 medlemsvirksomheter og en visjon om å bli Norges mest attraktive bo- og næringsregion. Backer understreker at hvis de skal klare å nå denne visjonen, er det helt avgjørende å løfte frem og arbeide aktivt med likestilling og mangfold.

Fem personer på en scene. Foto. - Klikk for stort bildeNiKr blir overrekt sitt sertifiseringsbevis 24. 11.21. F.v. Patricia Hartmann, Helena Frustøl, Anne Marit Thomassen, Trond M. Backer, Arne Thomassen. Agder fylkeskommune /Camilla Fedog

Synlig mangfold i næringslivet

Rekruttering er et av innsatsområdene som har vært spesielt viktige for Næringsforeningen. Da ligger fokuset først og fremst på rekruttering av foredragsholdere, bidragsytere og deltakere til de nærmere 100 arrangementene de har hvert år. Her ønsker de i størst mulig grad å oppnå en kjønnsbalanse og et mangfold som gjenspeiler befolkningen for øvrig.   

Backer forteller at når det kommer til likestilling, kan det være lett å tenke «Er det nødvendig da? Vi har jo kommet så langt.». Han er imidlertid tydelig på at dette fortsatt er aktuelt.

Vi har jo som sagt flere arrangementer og konferanser. Vi hadde en konferanse i fjor høst, som vi arrangerte sammen med flere, hvor vi prøvde å få til en kjønnsbalanse. Det viste seg å bli krevende å få til, da det i dette tilfellet dreide seg om en mannsdominert bransje. Arrangementet var stort med rundt 100 mennesker, og det var under 10 % kvinnelige deltakere. Media var til stede, og tok først og fremst tak i den skjeve kjønnsbalansen i stedet for å dekke hva arrangementet handlet om. Det er klart at dette er en opplevelse som bare bekrefter at vi må fortsette å jobbe med dette, og at det er et stykke igjen å gå.

Denne erfaringen gjorde at administrerende direktør i NiKr ble enda mer motivert til å jobbe videre med likestilling og mangfold på området rekruttering. 

Vi arrangerte den samme konferansen igjen nå nylig i år, og fikk et annet resultat. Dette fordi vi har blitt mer bevisst og jobbet aktivt med dette i god tid i forkant, og engasjert våre medarrangører. Det var veldig bra.

Morgendagens arbeidsliv skal være likestilt

For Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, har Likestilt arbeidsliv blitt en viktig del av deres strategi. Et av  hovedområdene i strategien, er morgendagens arbeidsliv. Her er Likestilt arbeidsliv lagt inn som et fokusområde med tydelige mål og tiltak. Backer forteller at det er viktig for dem at dette skal dreie seg om langt mer enn fine ord i festtaler. Dette er nedfelt arbeid som skal gjennomføres.

Økt bevissthet både internt og blant Næringsforeningens medlemsmasse når det gjelder likestilling og mangfold, trekker Backer frem som viktige effekter av arbeidet.

Vi snakker om det, og jo mer man snakker om det, jo mer bevisst blir man. Det å være en del av sertifiseringsordningen, gir en bevissthet internt, men det smitter jo også over på medlemsbedriftene våre. De ser at vi holder på med dette, og det handler om at vi synliggjør mye av dette arbeidet gjennom vår kommunikasjon – enten det er i magasinet vårt Spenn, i våre sosiale medier eller på nettsidene våre. Vi oppnår dermed både økt bevissthet og kunnskap om hva dette handler om.

Store gevinster å hente 

 

Portrett av en person. Foto. - Klikk for stort bildeTrond M. Backer, administrerende direktør, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Agder fylkeskommune /Camilla Fedog

Forankringen av arbeidet i virksomheten, trekker administrerende direktør i Næringsforeningen frem som en viktig del av jobben, men også som en utfordring. Han understreker viktigheten av at alle oppnår en felles forståelse av hva Likestilt arbeidsliv betyr for dem og at alle er om bord på hvilke konkrete tiltak som skal igangsettes. Her forteller Backer at det kan være lett å bli utålmodig, men at dette er en modningsprosess som det vil være viktig å jobbe med jevnt og trutt.

Han råder andre virksomheter som sitter på gjerdet eller er i oppstartsfasen av arbeidet med Likestilt arbeidsliv, til å rydde kalenderen og sette av tid til å komme godt i gang. Han er tydelig på at arbeidet gir avkastning:

Gevinstene er så store når du virkelig jobber med det og gjør dette på en skikkelig måte. Verktøykassa ligger der – vi har et sertifiseringsløp og et program å følge, men det krever at vi setter av tid til å få dette forankret og få alle med.